Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tư Duy Giải Pháp Phát Triển Bền Vững

📌NO DEADLINE         

[English Caption Below]

🔥Mô tả:        

Để giải quyết những vấn đề về sự bền vững mang tầm vĩ mô, mỗi người phải trang bị cho bản thân mình những phương pháp cơ bản hiệu quả nhất. Trong khóa học 4 tuần này, bạn sẽ có cơ hội khám phá những cách sử dụng phương pháp Thiết Kế Tư Duy để giải quyết những vấn đề lấy con người làm trung tâm. Bên cạnh đó, khóa học còn hướng dẫn bạn cách thử nghiệm phương pháp ở một môi trường an toàn, trước khi vận dụng nó vào trong những vấn đề đòi hỏi giải pháp lâu dài và bền vững.

🔥Về khóa học:

  • Hình thức: online
  • Học phí: miễn phí
  • Ngôn ngữ: tiếng anh
  • Nền tảng: futurelearn

🔥Đăng kí ngay tại: https://www.futurelearn.com/courses/design-thinking-for-sustainable-development-

____________________________________

🌟Introduction:

To tackle the global-scale problems of sustainability, we need original and creative solutions.

On this four-week course, you’ll discover how you can use the Design Thinking methodology for a human-centred problem-solving approach.

You’ll build confidence in your decision-making as you use Design Thinking techniques to overcome barriers in sustainability, with a focus on the people you are trying to help.

This course allows you to experience how Design Thinking works in a safe environment, before implementing these techniques to help develop sustainable solutions.

🌟About:

  • Format: online
  • Tuition: free
  • Language: English
  • Platform: future

🌟Register now: https://www.futurelearn.com/courses/design-thinking-for-sustainable-development-


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Nam Nguyễn

xuannam.ivolunteer@gmail.com