Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tiếng Anh Truyền Thông Từ Trường Đại Học Pennsylvania

⏰No Deadline

 

👉Trong khóa học này, bạn sẽ khám phá các loại phương tiện thông tin đại chúng khác nhau, chẳng hạn như báo, tạp chí, truyền hình và phương tiện truyền thông xã hội. 

 

👉Khóa học này cũng sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để phát triển sự hiểu biết rộng hơn về vai trò của phương tiện truyền thông trong cuộc sống của chúng ta, đồng thời xây dựng vốn từ vựng của bạn và cung cấp cho bạn các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để phân tích những gì bạn đọc và xem. 

 

🔻Thông tin:

-Tài Trợ: Trường Đại học Pennsylvania- Mỹ

-Giảng viên: Ms. Lauren Fiori, Mr. Ian Nichols

-Thời gian: Hoàn thành trong 42 tiếng

-Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)

-Nền tảng: Coursera

-Hoàn toàn miễn phí

 

🌈Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và đăng ký tại :https://www.coursera.org/learn/media

 

———————————————————————————————————————-

English caption below

 

👉In this course, you will explore different types of mass media, such as newspapers, magazines, television, and social media. 

 

👉This course will also give you the opportunity to develop a broader understanding of the role media plays in our lives, while building your vocabulary and giving you the language skills needed to analyze what you read and watch.

 

🔻Overview:

-Provided by:University of Pennsylvania

-Professor: Ms. Lauren Fiori, Mr. Ian Nichols

-Duration: approximately 42 hours

-Language: English (with subtitle)

-Platform: Coursera

-Tuition: Free

🌈For more information and register at: https://www.coursera.org/learn/media

You may also like...