Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Thiết Kế Infographics Từ Đại Học Bang Michigan

NO DEADLINE

[English Caption Below]

? Về khóa học này:

 • Trong khóa học này, bạn sẽ được thiết kế một bản Infographics (Đồ họa thông tin) với đa dạng nội dung về những chủ đề bạn chọn thông qua Adobe Illustrator.
 • Bạn sẽ được khám phá nhiều cách tiếp cận khác nhau nhằm trực quan hóa các dữ liệu. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được thực hành việc tạo dựng những hình ảnh trực quan như bản đồ, biểu đồ, lưu đồ và các bản vẽ đơn giản trong Adobe Illustrator.

? Bạn sẽ học gì trong khóa học này:
• Infographics là gì và điều gì tạo nên một bản infographics đẹp?
• Cách làm việc trong giới hạn của bạn
• Cách làm việc đội nhóm (nếu có)
• Tại sao Infographic lại hiệu quả?
• Phát hiện dữ liệu trong những câu chuyện
• Sáu bước lập kế hoạch cho một bản infographics hiệu quả
• Cách sử dụng và tạo một số khối trong infographics: bản đồ, biểu đồ và lưu đồ
• Cách dữ liệu được trực quan hóa để làm rõ và mang lại ý nghĩa
• Cách thiết kế hiệu quả một bản infographics bằng cách sử dụng các yếu tố như kiểu, màu sắc và cấu trúc lưới bên dưới
• Một số công cụ trực tuyến miễn phí hoặc giá rẻ để tạo các loại infographics khác nhau

? Cấu trúc bài học:

 1. Lập kế hoạch và bố cục một bản infographics
 2. Lập biểu đồ
 3. Lập bản đồ
 4. Tạo một bản infographics

? Thông tin khóa học:

 • 100% Online
 • Thời gian: 9 giờ
 • Phụ đề: Tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha
 • Giáo viên hướng dẫn: Karl Gude
 • Cung cấp bởi: Đại học Bang Michigan

? Đăng ký ngay tại: https://www.coursera.org/learn/infographic-design

_______________

? About this course: 

 • In this course, you will create a content-rich infographic on a topic of your choice using Adobe Illustrator.
 • You’ll explore various approaches to data visualization, and you’ll practice creating visualizations like maps, charts, flow charts, and simple drawings in your Adobe Illustrator.

? You will learn in this course:
• What an infographic is and what makes a good one
• How to work within your limits
• How to work with a team (if you have one)
• Why infographics are effective
• Techniques for spotting data in stories
• Six valuable steps for planning an effective infographic
• How to use and make some of the building blocks of infographics: maps, charts and flow charts
• Ways data can be visualized to clarify it and give it meaning
• How to effectively design a good infographic by effectively using elements like type, color and an underlying grid structure
• Some free or cheap, online tools for making various kinds of infographics

? Syllabus:

 1. Plan and layout an infographic
 2. Make a chart
 3. Make a map
 4. Make an infographic

? Course information: 

 • 100% Online
 • Duration: 9 hours
 • Subtitles: Arabic, French, Portuguese, Italian, Vietnamese, German, Russian, English, Spanish
 • Instructors: Karl Gude
 • Offered by: Michigan State University

? Register now: https://www.coursera.org/learn/infographic-design

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17462

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER