Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tầm Quan Trọng Của Đạo Đức Đối Với Hành Động Từ SDG Academy

Deadline: NO DEADLINE

[English caption below]

Giới thiệu chung:

 • Khóa học dựa trên nền tảng website edX.org kéo dài trong 10 tuần
 • Việc xem xét điều gì tạo nên một “người tốt” – được gọi là đạo đức và nhân đức – từ lâu đã trở thành mục tiêu của các triết gia và thần học. Vậy những triết lý tôn giáo và tập tục trên thế giới có thể nói lên điều gì về hành vi đạo đức? Những đức tin nào phổ biến trong các tín điều và các nền văn hóa? Và đạo đức, tâm linh và các cộng đồng tôn giáo có vai trò gì trong sự phát triển bền vững?
 • Năm 2016, các nhà lãnh đạo xuất sắc từ các tôn giáo lớn trên thế giới, các nhà triết học, học giả và nhà khoa học đã được Giáo hoàng Francis mời đến Vatican để tham dự một loạt các cuộc họp – Sáng kiến ​​đạo đức trong hành động. Cuộc họp này nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận về các giá trị cần thiết để thúc đẩy hành động chuyển đổi cho ngôi nhà chung của chúng ta và nhân loại.

Điều kiện:

Khóa học ngày dành cho:

 • Các cộng đồng và cá nhân chuyên về tôn giáo/tâm linh muốn đóng góp vào công cuộc phát triển bền vững.
 • Các chuyên gia phát triển muốn hiểu và thu hút các cộng đồng tín ngưỡng địa phương.
 • Sinh viên đại học và sinh viên sau đại học quan tâm đến triết học, tôn giáo, thần học và mối quan hệ của các vấn đề này với các vấn đề toàn cầu.

Lợi ích:

Sau khóa học, bạn sẽ:

 • Ý nghĩa của đạo đức, nhân đức và sự có mặt của các giá trị này trong một số truyền thống tôn giáo và triết học chính.
 • Tầm quan trọng của việc thiết lập sự đồng thuận đa tín ngưỡng để thúc đẩy phát triển bền vững.
 • Tầm quan trọng của việc tham gia của các cộng đồng mang tín ngưỡng vào việc thúc đẩy hòa bình và sự phát triển chung của xã hội.
 • Đạo đức thúc đẩy hành động của các nhà lãnh đạo tôn giáo và thế tục, chính trị gia, nhà khoa học, xã hội dân sự và doanh nghiệp như thế nào?
 • Cần có những đạo đức và nhân đức chung nào để tạo ra một thế giới hòa bình và thịnh vượng hơn cho mọi người.

Xem thêm thông tin tại đây.

———————————————————————

About this course

The challenges of sustainable development are more than technical or political–they are also moral, calling on us to examine who we are as human beings, and who we want to be going forward.

This examination of what makes a “good person”–called virtue ethics–has long been the purview of philosophers and theologians. So what do the world’s great religious and secular philosophies have to say about ethical conduct? Which virtues are common across creeds and cultures? And what role do ethics, spirituality, and religious communities have to play in sustainable development?

In 2016, distinguished leaders from the world’s major religious traditions, philosophers, scholars, and scientists were invited by Pope Francis to the Vatican for a series of meetings. Known as the Ethics in Action initiative, these meetings sought to promote dialogue and find consensus about the values needed to advance transformative action for our common home and the human family.

This course features Ethics in Action meeting participants, as well as other leading voices, and discusses the perspectives of some of the world’s great traditions and their role in addressing our world’s most pressing challenges, including poverty, corruption, and climate change. It presents multi-faith cooperation as essential for achieving sustainable development, and calls for the development of a new shared virtue ethics to bring us all into a sustainable and peaceful future.

This course is for:

 • Religious and spiritual communities and individuals who want to contribute to the work of sustainable development
 • Development professionals who want to understand and engage local faith communities
 • Advanced undergraduates and graduate students interested in philosophy, religion, theology, and their relation to global issue.

What you’ll learn

The meaning of virtue ethics and its expression in several major religious and philosophical traditions

 • The importance of establishing multi-faith consensus to advance sustainable development
 • The importance of involving faith communities in peace and development work
 • How ethics motivates the actions of religious and secular leaders, politicians, scientists, civil society, and business
 • What shared virtue ethics are needed to create a more peaceful and prosperous world for everyone

See more information: https://www.edx.org/course/ethics-in-action

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=9757

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam