Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Sự Chuyên Nghiệp Trong Môi Trường Làm Việc

📌 NO DEADLINE
[English caption below]

📧 Để hoàn thành tốt công việc, ngoài năng lực chuyên môn ra, ta còn cần sự chuyên nghiệp. Đây là một trong những kỹ năng không thể thiếu đối với tất cả những ai đi làm, đặc biệt đối với các bạn sinh viên tốt nghiệp mong muốn được nhận vào các công ty lớn. Vậy, thế nào là sự chuyên nghiệp trong quá trình làm việc? Làm sao để ta cải thiện hình ảnh của bản thân nơi công sở, nâng cao kĩ năng giao tiếp, quản lý thời gian tốt hơn để giảm bớt áp lực? Khóa học này sẽ giúp bạn thực hiện các điều trên.

📧 KẾT THÚC KHÓA HỌC, BẠN SẼ CÓ THỂ:
• Đánh giá hình ảnh chuyên nghiệp của riêng bạn và cải thiện bản thân
• Giải thích ý tưởng và quan điểm của bạn bằng các kỹ năng giao tiếp hiệu quả
• Sắp xếp lịch trình của bạn để quản lý thời gian hiệu quả
• Tự phân biệt mình là một nhân viên cầu thị hơn
• Nhắc lại các phương pháp kết nối khi gặp gỡ những người mới trong ngành của bạn

📧 THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: Workforce Academy
• Nền tảng: Alison
• Hình thức: 100% online
• Trình độ: sơ cấp
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh
• Thời gian: 3 tiếng

📧 ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI:
https://alison.com/fr/cours/professionalism-in-the-office
_________________________________

📧 In order to complete a job, aside from professional capacity, we also need professionalism. This is one of the indispensable skills for all working people, especially for graduated students wishing to be admitted to big companies. So, what is professionalism in the working process? How can we improve the image of ourselves in the workplace, improve communication skills, better time management to reduce the pressure and stress? This course will help you do the above.

📧 BY THE END OF THIS COURSE, YOU WILL BE ABLE TO:
• Evaluate your own professional image and improve yourself
• Explain your ideas and perspective with effective communication skills
• Arrange your schedule for effective time management
• Distinguish yourself as a more marketable employee
• Recall networking methods when meeting new people in your industry

📧 ABOUT THIS COURSE:
• Offered by: Workforce Academy
• Foundation: Alison
• 100% online
• Level: introductory
• Language: English
• Duration: 3 hours

📧 ENROLL FOR FREE AT:
https://alison.com/fr/cours/professionalism-in-the-office

Giáng My Vũ

giangmy.ivolunteer@gmail.com

You may also like...