Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Sáng Tạo Blog Doanh Nghiệp

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🎯 Trong khóa học chỉ với một giờ đồng hồ này, bạn sẽ được học cách tạo blog doanh nghiệp nhỏ bằng nền tảng Blogger.com, cách tùy chỉnh trang blog, cách tương tác với khách hàng và quảng bá doanh nghiệp cũng như cách sử dụng công cụ thống kê để phân tích phạm vi tiếp cận của doanh nghiệp. Khóa học này sẽ mang lại lợi ích cho các chủ doanh nghiệp nhỏ có giới hạn hoặc không có nhiều kinh nghiệm tiếp thị trên mạng xã hội.

🎯 Trong video khóa học, bạn sẽ được hướng dẫn theo các bước sau:

 • Tạo blog trang kinh doanh
 • Tùy chỉnh trang mới của bạn
 • Nội dung bài viết
 • Tương tác với khách hàng
 • Sử dụng công cụ Thống kê và Google Analytics.

🎯 Kỹ năng bạn sẽ đạt được:

 • Truyền thông xã hội
 • Quản lí doanh nghiệp nhỏ
 • Viết blog
 • Tiếp thị

🎯 Thông tin khóa học:

 • Khóa học miễn phí
 • 100% trực tuyến
 • Khóa học 1 giờ
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Dành cho người mới bắt đầu
 • Thích hợp với sinh viên kinh doanh

🎯 Đăng ký tại: https://www.coursera.org/projects/free-blogger-business-page

—————————————————————

🎯 In this 1-hour long project-based course, you will learn how to create a small business blog using the Blogger.com platform, how to customize their page, how to interact with customers and promote their business, and how to use the Stats tab to analyze their reach. This course will benefit small business owners with limited to no social media marketing experience.

🎯 In a video that plays in a split-screen with your work area, your instructor will walk you through these steps:

 • Create a business page blog
 • Customize your new page
 • Post content
 • Interact with customers
 • Use the Stats tool and Google Analytics

🎯 Skills you will gain:

 • Social media
 • Small business
 • Blogging
 • Marketing

🎯 Course Information:

 • Free course
 • 100% online
 • 1-hour course
 • Language: English
 • Beginner-friendly
 • Suitable for students majoring in Business

🎯 Register at: https://www.coursera.org/projects/free-blogger-business-page

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Mỹ Tâm

mytamm.ivolunteer@gmail.com

You may also like...