Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Quy Tắc Ứng Xử Nơi Văn Phòng

⏰NO DEADLINE⏰

English Caption Below

🌈 Bạn là sinh viên năng động, nhiệt huyết muốn tìm hiểu về văn hóa nơi công sở, hoặc sinh viên sắp ra trường đang tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết khi làm việc nơi văn phòng? Đến với khóa học về bộ quy tắc ứng xử nơi công sở này sẽ là một trải nghiệm thú vị cho bạn!

🧨 THÔNG QUA KHÓA HỌC, BẠN SẼ CÓ THỂ:

  • Học cách viết email chuyên nghiệp tạo dựng mối quan hệ với đồng nghiệp và khách hàng
  • Hiểu được tầm quan trọng về cách ăn mặc, thái độ và hành vi cá nhân ở chốn công sở
  • Biết được các quy tắc ứng xử trong giao tiếp, hành vi và cách làm việc

🧨 THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Cung cấp bởi: ĐH Central Queensland

Giảng viên: Deb Friel

Nền tảng: Futurelearn

Thời lượng: 4 tiếng

Ngày bắt đầu: 22/3/2021

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hình thức: 100% online, thời gian linh hoạt

👉 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NGAY TẠI: https://www.futurelearn.com/courses/professional-etiquette

——————————————————————————————-

Professionalism and Workplace Etiquette: Get Ahead by Mastering Communication and Soft Skills

🌈 Are you an active and energetic student currently at university who wants to be well-equipped with workplace culture, or new to the workforce and want to develop professionalism and soft skills? If so, this course will perfectly suit you.  The course introduces essential tips on what to expect in the workplace and what is expected of you.

🧨 WHAT YOU’LL LEARN?

  • Identify workplace etiquette in communications, behaviour and practice
  • Explore how appearance, attitude and behaviour has significant impacts on employability
  • Identify the key elements of email and the tools which can be applied to improve email etiquette.

🧨 ABOUT THE COURSE

Offered by: Central Queensland University

Professor: Deb Friel

Platform: Futurelearn

Syllabus: 4 hours

Start date: 22/3/2021

Language: English

100% online, self-paced on your time

🧨 ENROLMENT

👉 JOIN COURSE FOR FREE AT: https://www.futurelearn.com/courses/professional-etiquette

 

 

Nga Thuy

bthuynga.ivolunteer@gmail.com

You may also like...