Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Quản Trị Nguồn Nhân Lực

NO DEADLINE .

[ English caption below ]

Bạn muốn xem xét một sự nghiệp trong lĩnh vực nhân sự? Hay bổ sung kiến ​​thức nhân sự của bạn?

? Tổng quan

 • Khóa học đề cập đến ba lĩnh vực cốt lõi mà tất cả các nhà quản lý nên hiểu: tuyển dụng, đánh giá hiệu suất và khen thưởng. Trong suốt khóa học, phương pháp tiếp cận khoa học, dễ tiếp cận được áp dụng sao cho các phương pháp hay nhất và mẹo thực hành được nghiên cứu cung cấp thông tin, nhưng được trình bày theo những cách dễ tiếp cận, có thể áp dụng.
 • Sau khi hoàn thành khóa học, người học sẽ hiểu sâu hơn về những gì hoạt động tại nơi làm việc, bao gồm bộ công cụ thực hành tốt nhất để tuyển dụng, quản lý và khen thưởng .

? Thông tin chi tiết khoá học

 • Người đào tạo: Giáo sư John W. Budd
 • Cung cấp bởi Đại học Minnesota
 • Thời gian:  6 tháng
 • Hình thức: 100%
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh ( phụ đề Tiếng Việt )
 • Nhận chứng chỉ khi hoàn thành khóa học

? Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/specializations/human-resource-management

___________________________________________________________________________

Do you want to consider a career in human resources? Or freshen up your HR knowledge?

? Overview

 •  This course tackles three core areas that all managers should understand: hiring employees, evaluating their performance, and rewarding them. Throughout the course, an accessible, scientific approach is embraced such that best practices and practical tips are informed by research, but presented in accessible, applied ways.
 • Upon completing the course, learners will have a deeper understanding of what works in the workplace, including a toolkit of best practices for hiring, managing, and rewarding employees.

?  Course’s information

 • Trainer: Professor John W. Budd
 • Offered by University of Minnesota
 • Time: 6 months
 • 100% online
 • Language English (Subtitles: Vietnamese)
 • Get a Certificate when you complete

? Register at : https://www.coursera.org/specializations/human-resource-management

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=11331

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam