Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Nguồn Năng Lượng Tái Tạo

NO DEADLINE

[English caption below]

Mô tả

Khóa học này sẽ trang bị cho bạn những kiến thức để nhận dạng sự phức tạp cũng như những khía cạnh của những giải pháp năng lượng tái tạo, đồng thời giới thiệu về những cơ hội việc làm xoay quanh ngành công nghiệp này. Học viên sẽ được đào tạo chuyên sâu về những tác động của ngành công nghệ năng lượng xanh, sự tác động của năng lượng bền vững đến xã hội và vấn đề tiêu dùng năng lượng.

Khóa học phù hợp với tất cả những ai có sự yêu thích với những vấn đề về nguồn năng lượng tái tạo, bất kể là người mới tham gia nguồn lao động hay chuyển đổi lao động.

Về khóa học:

 • Hình thức: online miễn phí
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Trình độ: căn bản
 • Thời hạn: 22 tiếng

Những điều bạn sẽ học:

 • Phát triển hiểu biết cơ bản về các phân khúc thị trường năng lượng sạch
 • Giải thích các nguyên tắc cơ bản của sự bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường
 • Xác định các cơ hội nghề nghiệp năng lượng tái tạo và các lộ trình giáo dục tương ứng

📌Link đăng ký: https://www.coursera.org/learn/renewable-energy-fundamentals#about

________________________

🔥Introduction:

This course prepares you to recognize the complexities and nuances of different renewable energy solutions, as well as relevant career opportunities (both technical occupations and roles not typically associated with clean energy). Learners are immersed in discussions about green energy technologies, the impact of sustainability on society, energy consumption in the United States and conservation.

The course is suitable for anyone interested in entering the renewable energy field, whether fresh to the workforce or switching industries. Material encompasses online lectures, videos, demos, readings and discussions.

🔥About:

 • Format: online
 • Language: English
 • Level: basic
 • Time: 22h

🔥What you’ll learn:

 • Develop a basic understanding of clean energy market segments
 • Explain the fundamentals of economic, social and environmental sustainability
 • Identify renewable energy career opportunities and corresponding educational pathways

📌Registration link: https://www.coursera.org/learn/renewable-energy-fundamentals#about


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Nam Nguyễn

xuannam.ivolunteer@gmail.com