Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Ngựa: Giới Thiệu Về Quản Lí Và Chăm Sóc Cơ Bản

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

💖 Giới thiệu chung:

Ngày nay, có hơn 100 triệu con ngựa, lừa và la trên thế giới và chủ sở hữu của chúng có thể được tìm thấy ở hầu hết các châu lục và trong hầu hết mọi xã hội. Khóa học về ngựa sẽ bao gồm nhiều khía cạnh độc đáo của quyền sở hữu ngựa và bàn đến khoa học đằng sau nhiều phương pháp quản lý ngày nay.

💌 Thông tin khóa học:

  • Giáo viên: Giáo sư Chris J. Mortensen, Ph.D
  • Cung cấp bởi: Đại học Florida
  • Thời gian: 20 tiếng
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (phụ đề Tiếng Việt)
  • Hình thức: 100% online

🌟 Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/horse-care

——————

💖 General introduction:

There are over 100 million horses, donkeys and mules in the world today and owners of these animals can be found on almost every continent and in almost every society.  The Horse Course will cover many unique aspects of equine ownership and touch upon the science behind many of today’s management practices.

💌 Course information:

  • Teacher: Professor Chris J. Mortensen, Ph.D
  • Offered by: University of Florida
  • Time: 20 hours
  • Language: English (Subtitles: Vietnamese)
  • 100% online

🌟 Register now at: https://www.coursera.org/learn/horse-care

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Huỳnh

phuongngan.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...