Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Ngựa: Giới Thiệu Về Quản Lí Và Chăm Sóc Cơ Bản

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

? Giới thiệu chung:

Ngày nay, có hơn 100 triệu con ngựa, lừa và la trên thế giới và chủ sở hữu của chúng có thể được tìm thấy ở hầu hết các châu lục và trong hầu hết mọi xã hội. Khóa học về ngựa sẽ bao gồm nhiều khía cạnh độc đáo của quyền sở hữu ngựa và bàn đến khoa học đằng sau nhiều phương pháp quản lý ngày nay.

? Thông tin khóa học:

  • Giáo viên: Giáo sư Chris J. Mortensen, Ph.D
  • Cung cấp bởi: Đại học Florida
  • Thời gian: 20 tiếng
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (phụ đề Tiếng Việt)
  • Hình thức: 100% online

? Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/horse-care

——————

? General introduction:

There are over 100 million horses, donkeys and mules in the world today and owners of these animals can be found on almost every continent and in almost every society.  The Horse Course will cover many unique aspects of equine ownership and touch upon the science behind many of today’s management practices.

? Course information:

  • Teacher: Professor Chris J. Mortensen, Ph.D
  • Offered by: University of Florida
  • Time: 20 hours
  • Language: English (Subtitles: Vietnamese)
  • 100% online

? Register now at: https://www.coursera.org/learn/horse-care

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=11589

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam