Deadline: 20/12/2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Ngành Quản Lý Marketing

📌 Deadline: 20/12/2021

English Caption Below

🌟 Hiện nay, ngành quản lý Marketing là một ngành không thể thiếu trong hầu hết mọi công việc. Quản lý Marketing cho phép tổ chức hoặc doanh nghiệp theo dõi, xem xét và phân tích các nguồn lực cũng như hoạt động Marketing của họ. Từ đó đưa ra những chiến lược để giúp cho doanh  nghiệp và tổ chức có một chiến dịch Marketing thành công nhất.

🌟 Khóa học này sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu những kiến thức cơ bản về ngành quản lý Marketing đồng thời có thể áp dụng những bài tập lý thuyết và thực hành trong khóa học một cách triệt để thông qua ví dụ kinh doanh thực tế, tình huống cụ thể.

📌 Kỹ năng bạn sẽ học được:

 • Khái niệm căn bản của ngành Marketing
 • Chiến lược phân khúc, mục tiêu, khác biệt hóa và định vị sản phẩm
 • Tìm hiểu về chiến lược 4P của Marketing: Product, Price, Place, Promotion 

📌 Thông tin khóa học:

 • Thời lượng: 9 tuần ( 2-4h/tuần)
 • Giảng viên: Ashis Mishra
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh ( có phụ đề), phụ đề tiếng Ả Rập
 • Nền tảng: edX

📌 Chi tiết đăng ký tại: https://www.edx.org/course/marketing-management?index=product


While the significance of marketing in today’s business world can never be overstated, it is the precise understanding and appreciation of marketing management that needs to be accentuated. Marketing management allows an organization to track, review and analyze their marketing resources and activities.

In this marketing course, you will learn the fundamentals of marketing management, as you gradually learn advanced theories and applications through real world business examples, illustrations, cases and exercises. You will learn how marketing management tools can be used to increase your customer base, improve customer satisfaction and increase your company’s overall perceived value.

📌 What you’ll learn

 • Basic concepts of marketing
 • Segmentation, targeting, differentiation and positioning
 • Marketing strategy
 • 4Ps of marketing: product, price, place and promotion

📌 About the course

 • Syllabus: 9 weeks (2-4 hours/week)
 • Instructor: Ashis Mishra
 • 100% Online
 • Languages: English
 • Platform: edX

📌 Enroll the course: https://www.edx.org/course/marketing-management?index=product


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews