Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Mô Hình 3D Và Kiến Trúc Thực Tế

🔥NO DEADLINE

[English Caption Below]

💡Giới thiệu

Trực quan kiến ​​trúc là một phương pháp kĩ thuật mới giúp các kiến ​​trúc sư và nhà thiết kế dễ dàng làm việc và truyền đạt ý tưởng hiệu quả hơn.

Với khóa học này, bất kể nền tảng ngành của bạn là gì, cũng sẽ có cơ hội chia sẻ các khái niệm cơ bản về trực quan kiến ​​trúc. Khóa học sử dụng Blender, một công cụ mã nguồn mở và miễn phí, phù hợp với mọi người dùng.

💡Nội dung khóa học

Chương 1: Mô hình hóa cứng

 • Mô hình hóa các đối tượng cứng

Chương 2: Mô hình hóa mềm

 • Mô hình hóa các đối tượng hữu cơ
 • Giới thiệu về công cụ kết xuất Cycles
 • Áp dụng vật liệu chu kỳ- Quy trình cơ bản

Chương 3: Tìm hiểu các chu trình đổ bóng

 • Các loại công cụ đổ bóng
 • Tạo vật liệu chu kỳ

Chương 4: Cài đặt kết cấu và ánh sáng

 • Áp dụng đúng tỷ lệ kết cấu
 • Cách để chiếu sáng một cảnh
 • Kết xuất kết quả cuối cùng

Chương 5: Dự án nhỏ

💡Chi tiết 

 • Tổ chức:  IITBombayX
 • Thời lượng: 4 tuần, 4-6 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Giảng viên: Sameer Sahasrabudhe, Kaumudi Sahasrabudhe, Kavita Narvekar

💡Thông tin chi tiết và đăng ký tại:
Realistic-architectural-3d-modeling

—————————————–

💡Overview

Architectural visualization helps architects and designers work collaboratively and communicate ideas more efficiently.

This course, regardless of your industry background, will share basic concepts of Architectural Visualization. The course will use Blender,a free and open source tool

💡Syllabus

Chapter 1: Rigid Modeling

 • Modeling rigid objects

Chapter 2: Soft Modeling

 • Modeling organic objects
 • Introduction to Cycles render engine
 • Applying Cycles Materials- Basic process

Chapter 3: Understanding Cycles Shaders

 • Types of Shaders
 • Creating Cycles materials

Chapter 4: Texturing and Light settings

 • Applying textures to right scale
 • Understanding ways to illuminate a scene
 • Rendering the final output

Chapter 5: Mini Project

💡Detail

 • Institution: IITBombayX
 • Length: 4 weeks, 4-6 hours/week
 • Language: English (with subtitle)
 • Instructors: Sameer Sahasrabudhe, Kaumudi Sahasrabudhe, Kavita Narvekar

💡Further information and register at:
Realistic-architectural-3d-modeling

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Hà Nguyễn

nguyenha.ivolunteer@gmail.com

You may also like...