Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Mẹo Và Thủ Thuật Chinh Phục Band 7+ IELTS Reading

⌛ NO DEADLINE 

[English caption below]

🎯 Mô tả khóa học:

Bạn yếu phần Reading trong IELTS và đang có mục tiêu band 7+? Bạn đã thử nhiều lần và không đạt được tiến bộ? Và bạn cần một định hướng thực tế, rõ ràng để đạt được mục tiêu? Vậy thì thật tuyệt vời vì khóa học này dành cho bạn rồi! Khóa học phủ khắp các dạng bài trong IELTS Reading, cung cấp nhiều mẹo và thủ thuật giúp bạn tự tin chinh phục kỳ thi cũng như tối ưu hóa số điểm đạt được.

🎯 Thông tin khóa học:

 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 1h13p – 7 bài giảng
 • Người hướng dẫn: Nargiz Guliyeva
 • Nền tảng: Udemy

🎯 Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu về Reading
 • Bài 1: Hoàn thành các ghi chú (Điền vào chỗ trống)
 • Bài 2: Hoàn thành đoạn tóm tắt
 • Bài 3: Chọn tiêu đề
 • Bài 4: Ghép tên
 • Bài 5: Câu hỏi xác định thông tin (True/False/Not given)
 • Bài 6: Nối thông tin

🎯 Khóa học này dành cho ai:

Những ai muốn vượt qua IELTS và gặp khó khăn trong kỹ năng Reading

🎯 Yêu cầu: 

Trình độ tiếng Anh: Trung cấp

📌 Đăng ký ngay tại: https://www.udemy.com/course/ielts-reading-nargiz/

____________________________________________________

🎯 Description:

Are you weak in Reading in IELTS and are aiming for band 7+? Have you tried many times but no progress? And you need a clear, realistic direction to achieve your goals? Then it’s great that this course is for you! The course covers all types of tests in IELTS Reading, provides many tips and tricks to help you confidently conquer the exam and optimize your score.

🎯 Course information:

 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Duration: 1hr 13min – 7 lectures
 • Instructor: Nargiz Guliyeva
 • Platform: Udemy

🎯 Course content:

 • General information about IELTS
 • Lesson 1: Note completion (Fill in the gaps)
 • Lesson 2: Summary completion
 • Lesson 3: Headings
 • Lesson 4: Matching names
 • Lesson 5: Information identification questions (True/False/Not given)
 • Lesson 6: Information matching

🎯 Who this course is for:

Those who want to pass IELTS and have difficulties in reading

🎯 Requirements:

English level: Intermediate

📌 Register now: https://www.udemy.com/course/ielts-reading-nargiz/

 

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27608


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thư Minh

maithiminhthu.ivolunteer@gmail.com