Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Mặt Trăng Trong Hệ Mặt Trời

? NO DEADLINE
[English caption below]

? Có rất nhiều mặt trăng trong Hệ mặt trời của chúng ta. Trái đất là hành tinh duy nhất chỉ có một mặt trăng. Một số hành tinh khác có mặt trăng lớn hơn của chúng ta, một số khác lại nhỏ hơn nhiều. Cũng có một số mặt trăng có những vụ phun trào núi lửa đang diễn ra. Những người khác có sông mêtan lỏng. Một số ít thậm chí có thể là nơi cư trú của cuộc sống nguyên thủy.

? Trong khóa học miễn phí này, các Mặt Trăng trong Hệ Mặt Trời của chúng ta, sẽ cho phép bạn khám phá sự đa dạng phong phú của các Mặt Trăng trong Hệ Mặt Trời của chúng ta. Với các chuyên gia từ Đại học Open, bạn sẽ khám phá các quá trình cơ bản đã hình thành chúng và mối quan hệ giữa Mặt trăng và Trái đất của chúng ta.

? Kết thúc khóa học, bạn sẽ:
• Có thêm nhận thức về bản chất và sự đa dạng của các mặt trăng trong Hệ Mặt trời của chúng ta và ý nghĩa của chúng
• Mô tả được các thành phần và bản chất của bề mặt và nội thất của mặt trăng
• Mô tả được bản chất và lịch sử của hoạt động núi lửa trên một số mặt trăng, đánh giá và nhận biết những mặt trăng nào có thể có đại dương dưới bề mặt và những tác động đối với việc duy trì sự sống bản địa
• Mô tả và nhận thức được về lịch sử khám phá và khám phá các mặt trăng cũng như các triển vọng trong tương lai
• Phản ánh và đề xuất cách mà các nguồn tài nguyên từ Mặt trăng có thể giúp ích cho việc khám phá không gian trong tương lai

? THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: Đại học Open
• Nền tảng: Open Learn
• Hình thức: 100% online
• Trình độ: sơ cấp
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh
• Thời gian: 24 tiếng

? ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI: 
Moons course
_________________________________

? There are lots of moons in our Solar System. The Earth is the only planet with just a single moon. Some are bigger than ours. Many are much smaller. Some moons have ongoing volcanic eruptions. Others have rivers of liquid methane. A small handful may even be home to primitive life.

? This free course, Moons of our Solar System, will allow you to explore the rich diversity of moons in our Solar System. With experts from The Open University, you’ll explore the fundamental processes that have shaped them, and the relationship between our Moon and the Earth.

? By the end of this course, you will:
• Develop an awareness of the nature and diversity of moons in our Solar System, and their significance
• Describe the compositions and nature of the surfaces and interiors of moons
• Describe the nature and history of volcanic activity on several moons, assess and be aware of which moons may have subsurface oceans, and the implications for hosting native life
• Describe and be aware of the history of discovery and exploration of moons, and of future prospects
• Reflect and suggest ways in which resources from the Moon may help future space exploration

? ABOUT THIS COURSE:
• Offered by: Open University
• Foundation: Open Learn
• 100% online
• Level: introductory
• Language: English
• Duration: 24 hours

? ENROLL FOR FREE AT: 
Moons course

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=12308

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam