Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Cơ Bản: Tiếng Pháp Trong Đời Sống Hàng Ngày

Tiếng Pháp là ngôn ngữ phổ biến thứ hai trên thế giới. Khóa học tiếng Pháp trong cuộc sống hàng ngày này là một chuỗi các video cho người mới bắt đầu học những thứ cơ bản của tiếng Pháp (cả từ mới và ngữ pháp). Khóa học này cũng sẽ giúp bạn bắt đầu một cuộc hội thoại nhanh hơn để bạn có thể tự tin giao tiếp mỗi ngày nếu bạn du lịch đến đất nước nói tiếng Pháp.

?  Thông tin:

 • Nơi cung cấp: Alison.com
 • Nội dung: Khóa học tiếng Pháp cho đời sống hàng ngày
 • 5 phần học
 • Thời gian: 6 – 10 giờ

?  Sau khi kết thúc khoá học, bạn sẽ có thể: 

 • Sử dụng được nhiều từ mới tiếng Pháp và các cấu trúc ngữ pháp
 • Giải thích thì quá khứ, hiện tại và tương lai của động từ
 • Sử dụng hội thoại tiếng Pháp trong đời sống hàng ngày

?  Có thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: alison.com

—————————————————

French is a very popular second language to learn as it is spoken by millions of people in many countries around the world. This course is a series of engaging video lessons for beginners that introduce the learners to basic French vocabulary and grammar. This French course will help you pick up conversational French quickly so that you can approach everyday conversational situations with confidence when visiting a French-speaking country.

?  Information:

 • Provided by: Alison.com
 • Content: French language skills for everyday life
 • 5 modules
 • Time: 6 – 10 hours

?  After studying this course you will be able to: 

 • Use a wide range of French language grammar and vocabulary
 • Explain past, present and future uses of verbs
 • Use conversational French in a variety of everyday situations

?  Start learning now: alison.com

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=12310

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam