Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Marketing Trong Thế Kỉ 21

?NO DEADLINE

[English Caption Below]

?Giới thiệu

Khóa học này giới thiệu ngắn gọn cho bạn về khái niệm tiếp thị, cách đánh giá xem tổ chức của bạn có được định hướng tiếp thị hay không và vai trò của tiếp thị. Sau đó, bạn sẽ được giới thiệu về các nguyên tắc xây dựng thương hiệu trước khi xem xét tiếp thị nội bộ trong thời đại công nghệ số ngày nay

Khóa học này cũng đưa ra quan điểm về cung cấp hoạt động tiếp thị một cách hiệu quả hơn, bất kể phạm vị hoạt động trong khu vực tư nhân, công cộng hay phi lợi nhuận. Điều này đạt được thông qua nhiều kỹ thuật học tập, bao gồm nghiên cứu các ví dụ điển hình, video, hoạt động và thảo luận nhóm.

?Nội dung khóa học

 • Phân tích về quy trình tiếp thị
 • Suy nghĩ một cách phân tích, sáng tạo và tích hợp về đạo đức tiếp thị
 • Xác định thương hiệu là gì và giá trị của thương hiệu đối với tổ chức và người tiêu dùng
 • Cách thực hành tiếp thị đang thay đổi hiện tại và sẽ thay đổi thế nào trong tương lai

?Chi tiết 

 • Tổ chức:  OpenLearn
 • Thời lượng: 8 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)

?Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https/marketing-the-21st-century

———————————————————

?Overview

This course briefly introduces you to the concept of marketing, how to assess if your organisation is marketing orientated and the role of ethics in marketing. You will then be introduced to the principles of branding before considering internal marketing in turbulent times.

This free course, Marketing in the 21st century, offers a managerial perspective on how to deliver more effective marketing in an organisation, regardless of whether it is based in the private, public or non-profit sector. This is achieved through a variety of learning techniques, including case studies, videos, activities and group discussions.

?What you’ll learn

 • Articulate a process of marketing
 • Think analytically, creatively and in an integrated manner about marketing ethics
 • Define what a brand is and value of brands to organisations and consumers
 • Understand how marketing practice is changing now and will change more in the future

?Detail

 • Institution: OpenLearn
 • Length: 8 hours
 • Language: English (with subtitle)

?Further information and register at: ​​​​ https/marketing-the-21st-century

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17429

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER