Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Luyện Nói Tiếng Anh Qua Các Bộ Phim

⏰NO DEADLINE

[English Caption Below]

🎁 Khóa học này sẽ giúp bạn khám phá một cách học tiếng anh độc đáo, đó là bạn có thể xem những bộ phim thú vị và áp dụng ngôn ngữ được sử dụng trong mỗi tập phim vào quá trình học tiếng anh của bạn. Thông qua việc thảo luận, xem những tập phim ngắn, và các hoạt động sau khi xem phim, bạn sẽ phát triển nhận thức về chức năng và cách sử dụng ngữ pháp tiếng anh thông dụng. Bên cạnh đó, khóa học sẽ hướng dẫn bạn các ngữ pháp và từ vựng trong mỗi tập phim ngắn, giúp bạn tự tin hơn khi sử dụng tiếng anh cơ bản.

👩‍🏫 Đối tượng khóa học:

 • Khóa học này được thiết kế cho bất kì ai muốn học tiếng anh ở trình độ trung cấp bằng một phương pháp độc đáo. Để tận dụng tối đa khóa học, bạn tối thiểu nên có bằng tiếng anh CEFR A2 level.

👩‍🏫 Thông tin khóa học:

 • Cung cấp bởi: Chasing Time English
 • Giảng viên: Scott Granville, Karen Kemsley, Ben Woollen
 • Nền tảng: FutureLearn
 • Thời lượng: 6 tuần
 • 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh

👉 Đăng ký: TẠI ĐÂY

—————————————————————————————————————–

🎁 This course will help you explore a unique and engaging way to learn English. The unique format of this course allows you to watch an original and exciting TV drama series and then apply the language from each episode to your English language learning journey. Through preview discussions, watching short episodes, and post-watching activities, you’ll develop your awareness of common grammatical functions and uses. This course will guide you through grammar and vocabulary activities in between each short episode, allowing you to grow in confidence when using basic English.

👩‍🏫 Who is the course for?

 • This course is designed for anyone looking to learn English at an intermediate level in a unique and engaging way. To get the most out of this course, it is recommended that you have a minimum of CEFR A2 level English.

👩‍🏫 Course information:

 • Offered by: Chasing Time English
 • Instructors: Scott Granville, Karen Kemsley, Ben Woollen
 • Platform: FutureLearn
 • Duration: 6 weeks
 • 100% online
 • Language: English

👉 Register at: HERE


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Lê

kimngann.ivolunteer@gmail.com