Deadline: 30/06/2021

[HN/HCM] Tổ Chức Phi Lợi Nhuận United World Initiative Tuyển Dụng Nhân Viên Partnership & External Relations Part-time/ Full-time

📣 DEALINE: 30/06/2021.

Được thành lập vào năm 2019, UWI (United World Initiative) là một tổ chức phi lợi nhuận đã được đăng ký với sứ mệnh tạo ra tác động lâu dài tại địa phương, bằng cách hỗ trợ và tạo cơ hội cho các sinh viên tài năng, có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

🏵️🏵️ Vị trí: trụ sở tại Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.

🏵️🏵️ Giờ làm việc:

 • Bán thời gian (20 giờ mỗi tuần).
 • Toàn thời gian (40 giờ, Thứ Hai-Thứ Sáu).

🏵️🏵️ Sứ mệnh:

 • Duy trì quan hệ đối tác bền chặt và hiệu quả với các đối tác hiện tại của UWI, có thể bao gồm cả địa phương và các tổ chức phi chính phủ-NPO quốc tế, các tổ chức giáo dục, trường học và cao đẳng, doanh nghiệp, trung tâm giáo dục, …
 • Để tiếp cận và thiết lập các quan hệ đối tác mới.

🏵️🏵️ Các nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

 • Xây dựng và thực hiện Chiến lược đối tác.
 • Đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác chính và áp dụng các hệ thống duy trì chúng.
 • Phát triển các phương pháp tiếp cận xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các nhà tài trợ, xã hội dân sự, doanh nghiệp và các bên liên quan của UWI.
 • Làm việc với báo chí, các đối tác quảng cáo khác để nâng cao nhận thức về thương hiệu UWI.
 • Duy trì cơ sở dữ liệu thông tin liên quan đến Đối tác và Nhà tài trợ Tiếp cận với các nhà tài trợ tiềm năng và tiến hành các hoạt động gây quỹ.

🏵️🏵️ Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm quản lý quan hệ giữa các Tổ chức, ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục.
 • Hiểu biết về quan hệ đối tác, xúc tiến, gây quỹ, chiến lược, chức năng của các nhà tài trợ và quan hệ quốc tế.
 • Hiểu biết về bối cảnh giáo dục hiện tại ở Việt Nam là một lợi thế cộng với Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh và viết bằng tiếng Anh.
 • Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân và khả năng duy trì mối quan hệ bền chặt, Kỹ năng đa văn hóa và tính linh hoạt trong việc giải quyết các loại hình quan hệ đối tác.
 • Tư duy phản biện và cởi mở.

🏵️🏵️ Cách thức ứng tuyển:

 • Vui lòng gửi sơ yếu lý lịch và thư xin việc và mức lương mong đợi đến tuthugiang@uwcvn.org với tiêu đề [UWI-0621]Position- Full name.

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Nhi Nguyễn Hoàng Yến

yennhi.ivolunteer@gmail.com