Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Xin Việc Và Trả Lời Phỏng Vấn

NO DEADLINE

[English caption below]

✨Khóa học phù hợp cho những bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm phỏng vấn, như là sinh viên mới ra trường hay đang đi tìm công việc thực tập,…

✨Khóa học này học trên nền tảng Edumall. Khi tham gia khóa học bạn sẽ được chia sẻ và trang bị những kiến thức, kỹ năng để giúp cho các bạn có tỉ lệ thành công trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp cũng như thành công trong buổi phỏng vấn với nhà tuyển dụng.

✨Các kỹ năng bạn sẽ có được: 

 • Hướng dẫn các cách chinh phục nhà tuyển dụng từ khâu chuẩn bị cho đến khâu tiếp xúc.
 • Làm sao để tìm ra một nơi làm việc phù hợp với định hướng phát triển bản thân.
 • Bí quyết để có hồ sơ xin việc đúng tần số nhà tuyển dụng.
 • Làm sao để chinh phục nhà tuyển dụng trong buổi phỏng vấn.

✨Lợi ích từ khóa học:

 • Giúp cho các bạn xác định được giá trị bản thân và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.
 • Hoàn thiện các kỹ năng trong khâu chuẩn bị và cách viết hồ sơ như thế nào để gây ấn tượng.
 • Tự tin tỏa sáng trong buổi phỏng vấn.
 • Biết được cách ứng xử như thế nào cho phù hợp trong giai đoạn thử việc.

❗️Thông tin khóa học: 

Lộ trình học tập: gồm 3 chương

 • Chương 1: Chinh phục nhà tuyển dụng từ khâu chuẩn bị
 • Chương 2: Chinh phục nhà tuyển dụng từ khâu tiếp xúc
 • Chương 3: Kỹ năng tìm việc và trả lời phỏng vấn

Thời lượng: 13 buổi

Ngôn ngữ: tiếng Việt

Hình thức học: Online

Link: https://bit.ly/2SCO78I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

✨The course is suitable for fresh graduates who have no interview experience, such as fresh graduates or looking for internships,…

✨This course is taught on the Edumall platform. When participating in the course, you will be shared and equipped with the knowledge and skills to help you have a successful rate in choosing the right career as well as in the interview with the employer.

✨Skills you will acquire:

 • Guide the ways to conquer recruiters from preparation to contact.
 • How to find a workplace that suits your personal development orientation.
 • The secret to having the right resume for employers.
 • How to conquer recruiters in an interview.

✨Benefits:

 • Help you determine your self-worth and choose the right career.
 • Improve skills in preparation and how to write a resume to impress.
 • Confidence shines in the interview.
 • Know how to behave appropriately during the probationary period.

❗️Course information:

Learning path: includes 3 chapters

 • Chapter 1: Conquering recruiters from preparation
 • Chapter 2: Conquering recruiters from contact stage
 • Chapter 3: Job-seeking skills and interviewing

Duration: 13 sessions

Language: Vietnamese

Learning online

Linkhttps://bit.ly/2SCO78I

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24946


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diệu Linh Nguyễn

ngdieulinh.ivolunteer@gmail.com