Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Viết Kịch Bản Phim Từ Đại Học Bang Michigan

NO DEADLINE

[English Caption Below]

? Giới thiệu về khóa học:

Trong khóa học này, bạn sẽ được viết một kịch bản hoàn chỉnh có thời lượng dài cho phim điện ảnh hoặc phim truyền hình.

Bạn sẽ học được cách phân chia quá trình sáng tạo thành các thành phần và khám phá quy trình cấu trúc giúp bạn tạo một kịch bản hoàn thiện và sẵn sàng được trình chiếu vào cuối khóa học.

? Kỹ năng bạn học được từ khóa học:

 • Viết kịch bản
 • Làm phim
 • Biên kịch
 • Viết phim điện ảnh và truyền hình
 • Viết sáng tạo

 

? Cấu trúc bài học:

1. Tạo dựng ý tưởng

2. Câu hỏi ngắn gọn và ấn tượng

3. Tạo tiểu sử nhân vật

4. Xây dựng cốt truyện dựa trên cấu trúc ba hồi

5. Định dạng kịch bản và phần mềm

6. Bắt đầu kịch bản

7. Phần giữa Màn một

8. Phần cuối Màn một

9. Buổi đọc kịch bản một

10. Bắt đầu màn hai

11. Viết các trang 41-50

12. Viết các trang 51-60

13. Viết các trang 61-70

14. Viết các trang 71-80

15. Buổi đọc kịch bản 1 và 2

16. Viết các trang 81-90

17. Viết các trang 91-100

18. Kết thúc màn ba

19. Buổi đọc toàn bộ kịch bản

20. Hoàn thiện khóa học

 

? Thông tin khóa học:

 • 100% Online
 • Thời lượng: Khoảng 93 giờ để hoàn thành
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Phụ đề: tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha
 • Giảng viên: David Wheeler
 • Cung cấp bởi: Đại học Bang Michigan

 

?  Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/write-a-feature-length-screenplay-for-film-or-television

_____________

? About this course:

In this course, you will write a complete, feature-length screenplay for film or television.

You’ll learn to break down the creative process into components, and you’ll discover a structured process that allows you to produce a polished and pitch-ready script by the end of the course.

 

? What you will gain:

 • Script Writing
 • Filmmaking
 • Screenwriting
 • Film and Televison Writing
 • Creative Writing

 

? Syllabus: 

1. Creating The Idea

2. Logline and Dramatic Question

3. Create your character profile(s)

4. The Three Act Story Arc

5. Screenplay Formatting and Software

6. Begin your screenplay

7. The middle section of Act One

8. Write the final section of Act One

9. Table read Act One

10. Begin Act Two

11. Write pages 41-50

12. Write pages 51-60

13. Write pages 61-70

14. Write pages 71-80

15. Table read Acts One and Two

16. Write pages 81-90

17. Write pages 91-100

18. Finish Act Three

19. Table read your entire script

20. Finishing things up.

 

? Course information:

 • 100% Online
 • Duration: Approx. 93 hours to complete
 • Language: English
 • Subtitles: Arabic, French, Portuguese, Italian, Vietnamese, German, Russian, English, Spanish
 • Trainer: David Wheeler – Creative Research Faculty, The Hub for Innovation
 • Offered by: Michigan State University

 

? Register now: https://www.coursera.org/learn/write-a-feature-length-screenplay-for-film-or-television

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=13113

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam