Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Tư Duy Thực Tế Từ Đại Học Bách Khoa Hồng Kông

No Deadline

[English Caption Below]

❓ Bạn muốn tìm hiểu về câu chuyện thành công của các bậc thầy vĩ đại?

❓ Bạn đang tự xây dựng kỹ năng giải quyết vấn đề và hoạch định chiến lược?

❓ Bạn đang tìm kiếm những giá trị tích cực cho việc xây dựng thành công trong công việc và cuộc sống?

? Nếu vậy, còn do dự gì nữa khi khóa học này chính xác là dành cho bạn!

Phiên bản 1.0 của khóa học này đã nhận được nhiều lời khen ngợi và nhận được giải thưởng danh giá Top 10 khóa học trực tuyến với quy mô lớn được yêu thích nhất vào tháng 11 năm 2017 do Class Central, Hoa Kỳ trao tặng. Phiên bản 2.0 tiếp tục nhận được sự hoan nghênh từ những người học toàn cầu đích thực vào năm 2019. Phần kỹ năng tư duy sáng tạo đã được mở rộng trong phiên bản 2.1 hiện tại, với một nghiên cứu điển hình cụ thể về cách áp dụng các chiến lược đổi mới để giải quyết thách thức do COVID-19 đã ra mắt và càng quét khắp thế giới vào năm 2020.

? Thông tin khóa học:

 • Tài trợ: Đại học Bách khoa Hồng Kông
 • Nền tảng: edX
 • Thời lượng: 4 tuần, 4-6 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh (có phụ đề)
 • Giảng viên: Jack Chun
 • Giá: Hoàn toàn miễn phí

? Nội dung khóa học:

Khóa học này bao gồm ba phần và mười hai chủ đề, với nhiều nghiên cứu điển hình và ví dụ. Bạn sẽ học được cách xây dựng cái nhìn tích cực của riêng bạn về cuộc sống với những mục đích có ý nghĩa và khả năng phục hồi trước những thử thách. Xuyên suốt khóa học là quá trình nghiên cứu một loạt các kỹ năng giải quyết vấn đề và chiến lược ra quyết định hiệu quả được áp dụng bởi các thiên tài sáng tạo, các nhà quản lý đổi mới và các doanh nghiệp công ty trên toàn thế giới. Chưa dừng lại ở đó, khả năng ứng dụng rộng rãi của các kỹ năng tư duy thực tế của khóa học này giúp bạn giải quyết một cách sáng tạo các loại thách thức khác nhau, bao gồm cả thách thức do đại dịch COVID-19 mang lại.

? Còn chờ gì nữa mà không tham gia ngay hôm nay!

? Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.edx.org/course/practical-thinking-skills-for-a-successful-life-2

————————————

[Online] Success: Practical Thinking Skills

❓ Are you finding positive values for your success in work and life?

❓ Do you want to have effective problem-solving skills and decision-making strategies?

❓ Do you want to learn about success stories of innovative geniuses?

? If so, you’ve come to the right course!

Version 1.0 of this course has scooped praises and received the prestigious prize Top Ten Most Popular MOOCs in November 2017 awarded by the Class Central, USA. Version 2.0 continues to receive acclaims from the authentic global learners in 2019. The section of creative thinking skills has been expanded in the current version 2.1, with a specific case study on how to apply innovative strategies in addressing the challenge posed by COVID-19 that has swept the world in 2020.

? Information about the course:

 • Provided by: The Hong Kong Polytechnic University
 • Platform: edX
 • Length: 4 weeks, 4-6 hours/week
 • Language: English (with subtitle)
 • Instructors: Jack Chun
 • Price: Free

? What you’ll learn:

This course consists of three parts and twelve units, with abundant case studies and examples. You will learn how to construct your own positive outlook on life with meaningful purposes and resilience to challenges. You will study a bundle of effective problem-solving skills and decision-making strategies that adopted by creative geniuses, innovative managers and corporate businesses around the world. Moreover, the wide applicability of the practical thinking skills of this course helps you creatively address different sorts of challenges, including the one brought on by the pandemic of COVID-19.

? Further information and register at:https://www.edx.org/course/practical-thinking-skills-for-a-successful-life-2

 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=8479

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam