[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện

 

📌 NO DEADLINE

 🌟 Đại học Queensland mở khóa học miễn phí mang tên “Triết học và Tư duy phản biện”. Khóa học này giới thiệu các nguyên tắc tìm hiểu triết học và tư duy phản biện sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này. Bạn cũng sẽ học cách sử dụng các ý tưởng triết học để suy nghĩ về bản thân và thế giới xung quanh chúng ta. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia khóa học này.

Chúng ta có thể học được điều gì thông qua việc tìm hiểu triết học sẽ giúp chúng ta suy nghĩ rõ ràng, chặt chẽ và hài hước về những điều quan trọng?

 🌟 NỘI DUNG KHÓA HỌC :

  • Cách suy nghĩ rõ ràng và chặt chẽ
  • Cách xác định, phân tích và xây dựng các lập luận tập hợp
  • Cách nghĩ ra giải pháp cho những vấn đề trọng tâm của triết học
  • Cách tham gia vào các cuộc trò chuyện triết học với những người khác về các chủ đề quan trọng

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

  • Tài trợ: Đại học Queensland
  • Giảng viên: Professor Deborah Brown, Dr Peter Ellerton
  • Hình thức học tập: 100% online
  • Thời lượng: 6 tuần ( 1 – 4 giờ/ tuần )
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh 
  • Phụ đề: tiếng Anh

📌 NO DEADLINE

📌 Xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đây:

https://www.edx.org/es/course/philosophy-and-critical-thinking

 

 

 

 

You may also like...