Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Tìm Kiếm Bằng Google

NO DEADLINE

[English caption below]

✅ Khai thác tối đa các kỹ năng tìm kiếm bằng công cụ của bạn.

✅ Mặc dù tìm kiến trên mạng Internet dễ dàng và nhanh chóng, nhưng  nó không trực quan hoặc đơn giản. Khóa học này, Power Searching with Google, bao gồm mọi thứ bạn cần biết để trở thành một người tìm kiếm thật tài năng, một người có thể tìm kiếm thông tin nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.

✅ Khóa học này bao gồm mọi thứ từ kiến thức cơ bản về tìm kiếm (cách tạo một truy vấn hiệu quả), đến các mẹo tìm kiếm nâng cao và các phương pháp tìm kiếm bằng tính năng (sử dụng các phép toán như intext: filetype: và site: để thu hẹp tìm kiếm), cùng với cách để xác định liệu cái bạn đang tìm kiếm là đáng tin cậy. Mỗi unit bao gồm một khía cạnh cơ bản về tìm kiếm online, giúp bạn được hướng dẫn nhiều hơn và chính xác hơn trong các nghiên cứu trực tuyến của bạn.

? Bạn sẽ học được

 • Cách để tạo một truy vấn hiệu quả, bao gồm cách để chọn đúng từ khóa
 • Câu chuyện bên trong về cách Google tạo bảng chú dẫn và cung cấp kết quả tốt nhất cho truy vấn của bạn
 • Cách để sử dụng tất cả các phép toán nâng cao, bao gồm cách đọc nội dung bên trong của URL để thuận tiện cho bạn
 • Cách để xác định liệu một trang web có đáng tin cậy hay không
 • Cách sử dụng tìm kiếm bằng hình ảnh để tìm ví dụ cho những thứ bạn cần (theo những cách bạn chưa từng nghe về)
 • Cách sử dụng Google Scholar, kho dữ liệu học thuật được đánh giá ngang hàng
 • Cách sử dụng Google Book không chỉ để trích dẫn từ một tác giả nổi tiếng

? Thông tin khóa học

 • Nhà thành lập:  Google
 • Giảng viên: Daniel Russell
 • Nền tảng: edX
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 3 tuần, 4 – 6 tiếng/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

? Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/3qoayZW

——————————————————————

? NO DEADLINE

✅ Get the most out of your search engine skills!

✅ While searching on the Internet is easy and fast, it’s not intuitive or straightforward. This course, Power Searching With Google, covers everything you need to know to become a power searcher, someone who can find information quickly, effectively, and accurately.

✅ This course will cover everything from search basics (how to make an effective query), up through advanced search tips and search feature methods (using operators like intext: filetype: and site: to narrow your search), along with ways to determine if what you’re finding is credible. Each unit covers a fundamental aspect of online search, teaching you to be more guided and precise in your online research.

? What you will learn

 • How to create an effective query, including how to choose the right keywords
 • The inside story of how Google creates its index and serves up good results to your query
 • How to use all of the advanced operators, including how to read the inside of a URL to your advantage
 • How to determine if a site is credible or not
 • Ways to use image searches to find examples of things you need (in ways you haven’t heard about)
 • How to use Google Scholar, the repository of peer-reviewed scholarly information
 • How to use Google Books for more than extracting a quote from a famous author

? About this course

 • Institution: Google
 • Instructor: Daniel Russell
 • Foundation: edX
 • Subject: Computer Science
 • Price: Free
 • Length: 3 weeks, 4 – 6 hours per week
 • Language: English
 • 100% online

? Register and have more information right here:https://bit.ly/3qoayZW

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=9694

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam