Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Lựa Chọn Nghề Nghiệp Từ Đại Học Wesleyan (Hoa Kỳ)

📍 NO DEADLINE

[English caption below] 

💥 Đại học Wesleyan đang cung cấp 1 khoá học online miễn phí về Kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp: Từ dự định đến hiện thực. Khoá học này sẽ giúp bạn phát triển những kỹ năng cần thiết để đưa ra những quyết định đúng đắn cho bản thân, từ lựa chọn ngành học đến khám phá tài năng tiềm ẩn để theo đuổi – và nhận biết những thời cơ quan trọng trong sự nghiệp của bạn.

☘️ Khi tham dự khoá học bạn sẽ được học những nền tảng về:

 • Các kiến thức về nghề nghiệp, sự nghiệp và kỹ năng ra quyết định.
 • Nhận thức về thành công trong sự nghiệp.
 • Cách thức để có đủ kiến thức và chuẩn bị cho công việc sau khi ra trường.
 • Vực dậy bản thân mỗi khi vấp ngã.

📍 Thông tin khoá học:

 • Cung cấp bởi: Đại học Wesleyan
 • Giảng viên: Sharon Belden Castonguay
 • Thời lượng: 11 tiếng
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề tiếng Việt)

⭐️ Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây:  https://bit.ly/2MRGOHj

——————–

[Online] Career Decisions: From Insight To Impact.

💥 Wesleyan University is presenting this free online course named as Career Decisions: From Insight to Impact. This course will help you develop the tools you need to make the right choices for you, from deciding an area of study to exploring potential lines of work to pursue—and knowing when to pivot at any time in your career.

☘️ You will learn:

 • Fundamentals of careership and making decisions in life.
 • Perception about success in career.
 • How to gain knowledge ready for occupation.
 • How to get motivated whenever you get stuck.

📍 About this course:

 • Offered by: Wesleyan University
 • Instructors: Sharon Belden Castonguay
 • Duration: 11 hours
 • Language: English (Vietnamese subtitle available)
 • 100% Online

⭐️ For more information and enrollment: https://bit.ly/2MRGOHj

#ivolunteer #course #careerdecision #sunghiep #Wesleyan #online #free

Anh Phu Nguyen Ngoc

anhphu.ivolunteer@gmail.com

You may also like...