Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Cân Bằng Cuộc Sống

📌NO DEADLINE

[English caption below]

🔥Khóa học là một phần của chương trình Thrive at Home, phép bạn tìm ra phương pháp thực tế để ứng phó với đại dịch Covid19. 

🔥Mọi người thường thấy bản thân bị ‘lẫn lộn’ giữa công việc với cuộc sống xã hội, luôn hướng tới sự cân bằng giữa hai thứ này. Khóa học tập trung vào bối cảnh của sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, so sánh các giả thuyết về sự xung đột này và tích hợp lại công việc lẫn cuộc sống.

🔥Nó cũng điều tra định hướng công việc, đánh giá liệu công nghệ có thể giúp cá nhân hoàn thành công việc không. Đồng thời, còn thảo luận về các phương pháp làm việc để giúp đỡ cân bằng cuộc sống lẫn công việc của bạn. 

📌Thông tin khóa học

 • Tài trợ: Đại học Coventry 
 • Chi phí: Miễn phí 
 • Nền tảng: Future Learn 
 • Hình thức: Trực tuyến 
 • Thời gian hoàn thành 2 tuần
 • Giảng viên: Dr Karen Maher, Maria Charalampous 

📌NO DEADLINE

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.futurelearn.com/courses/work-life-balance-remote-working 

—————————————————————————————————–

[Online] Work-life balance and the impact of remote working 

📌NO DEADLINE 

🔥This course is part of the Thrive at Home program, which will enable you to find practical ways of coping whilst at home during the COVID-19 pandemic.

🔥Working individuals often find themselves juggling between their work and social lives, aiming for the ever-elusive work-life balance. This course focuses on the context in which work-life balance has grown, comparing the key theories of work-life conflict, work-life integration and enrichment, and boundary management.

🔥It also investigates the future of work, evaluating how technology allows individuals to work more flexibly, but in the meantime risking less time to switch off and recover from work. Flexible working practices as a means to enhance your work-life balance are also discussed.

📌Course overview: 

 • Offered by: Coventry University 
 • Tuition: Free
 • Platform: Future Learn 
 • 100% online
 • 2 weeks to complete 
 • Instructor: Dr Karen Maher, Maria Charalampous 

📌NO DEADLINE

📌Register now: 

https://www.futurelearn.com/courses/work-life-balance-remote-working 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews