Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Khả Năng Lãnh Đạo

📌NO DEADLINE

[English caption below]

🔥Có thể bạn chưa biết, khả năng lãnh đạo là kỹ năng có thể học được! Càng tìm hiểu, kho kỹ năng của bạn càng được ‘mở rộng’. Thông qua khóa học, bạn sẽ biết rằng những nhà lãnh đạo tài năng luôn học tập! 

🔥Bạn sẽ có cơ hội để suy ngẫm về điểm mạnh của bản thân, định hình mẫu người lãnh đạo mong muốn, và thực hành các phương pháp tư duy chính. 

📌Thông tin khóa học: 

 • Tài trợ: Đại học Wageningen 
 • Nền tảng: edX
 • Hình thức: Trực tuyến
 • Chi phí: Miễn phí 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh 
 • Giảng viên: Nan Langowitz
 • Thời gian hoàn thành: 4 tuần 

📌NO DEADLINE

📌Thông tin chi tiết và đăng ký: https://www.edx.org/course/entrepreneurial-leadership-toolbox 

—————————————————————————————————————————

[Online] Entrepreneurial Leadership Toolbox

🔥Leadership is a learned skill. The more you work on it, the bigger your repertoire of skills will be. In this course, you’ll come to understand that the best leaders are always learning!

🔥You’ll have an opportunity to reflect on your own strengths, imagine the kind of leader you want to be, and practice key methods of thinking and acting that helps leader emerge.

📌Course overview: 

 • Offered by: The Wageningen University 
 • Platform: edX
 • Tuition: Free
 • Language: English 
 • Instructor: Nan Langowitz 
 • 100% online
 • 4 weeks to complete

📌NO DEADLINE

📌Register now: https://www.edx.org/course/entrepreneurial-leadership-toolbox

You may also like...