Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Về Hùng Biện Trước Đám Đông

📍 NO DEADLINE

[English caption below] 

💥 Khi được hỏi, nhiều người chỉ ra rằng nói trước đám đông là một trong những nỗi sợ lớn nhất của họ. Thực tế nhiều diễn giả nổi tiếng thừa nhận rằng họ cũng đã từng rất lo sợ về kỹ năng nói trước nhiều người.

💥 Trong khoá học là một phần của chương trình Chứng chỉ kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, bạn sẽ được học phương pháp giải toả nỗi lo và xây dựng sự tự tin cho bản thân, cũng như thiết kế lộ trình để thiết lập kỹ năng hùng biện cho bản thân.

⚡️ Bạn sẽ được học:

 • Cách áp dụng phương pháp thuyết trình cơ bản.
 • Các công cụ và phương pháp điều khiển tâm lý xã hội.
 • Cách thiết kế một bài nói thuyết phục.
 • Cách xác định các ý phụ và ý chính.

📍 Thông tin khoá học:

 • Cung cấp bởi: RIT
 • Giảng viên: Keith B. Jenkins
 • Thời lượng: 3 tuần
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

⭐️ Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây: https://bit.ly/30ZwoZq 

——————–

[Online] Public Speaking

💥 When asked, many people cite public speaking as one of their biggest fears. In fact, many renowned public speakers admit that they were once extremely anxious about speaking in front of groups.

💥 In this course, part of the Communication Skills Professional Certificate program, you will study methods that help to reduce anxiety, build confidence, and customize a process that will result in successful speaking experiences.

⚡️ You will learn:

 • How to apply the basic elements of the speech communication process
 • Tools and methods for controlling public speaking anxiety
 • How to craft a clear and impactful speech
 • How to identify main and supporting ideas

📍 About this course:

 • Offered by: RIT
 • Instructors: Keith B. Jenkins
 • Duration: 3 weeks long
 • Language: English
 • 100% Online

⭐️ For more information and enrollment: https://bit.ly/30ZwoZq

 

Anh Phu Nguyen Ngoc

anhphu.ivolunteer@gmail.com

You may also like...