Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Giao Tiếp Trong Kinh Doanh

? NO DEADLINE

[English Caption Below]

✅ Khóa học này, là một phần của chương trình Chứng chỉ Nghiệp vụ cơ bản về Kinh doanh, sẽ rèn luyện kỹ năng viết, trình bày và giao tiếp giữa các cá nhân để giúp bạn thành công trong thế giới kinh doanh. Bạn sẽ học được một loạt các hướng dẫn và  thực hành thành công được đút kết từ cả nghiên cứu và thực nghiệm.

✅ Bạn sẽ học được những chiến lược để trao dồi phong cách giao tiếp, cải thiện sự rõ ràng, tính ngắn gọn và sức ảnh hưởng. Vào cuối khóa học, bạn có thể tư duy chiến lược về tất cả các hình thức của giao tiếp và giao tiếp với đa dạng người nghe.

? Bạn sẽ học được

 • Xây dựng lập luận hợp lý và có logic sử dụng nhiều bằng chứng có sẵn tốt nhất
 • Giao tiếp hiệu quả trong môi trường kinh doanh
 • Hiểu cách để giao tiếp với đa dạng người nghe
 • Tạo đa dạng các tài liệu hỗ trợ kinh doanh hiệu quả và được rõ ràng để giao tiếp tốt hơn

? Thông tin khóa học

 • Nhà thành lập:  UBCx ( Đại học British Columbia và edX)
 • Giảng viên: Marlisse Silver Sweeney
 • Nền tảng: edX
 • Lĩnh vực: Kinh doanh & Quản lý
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 6 tuần, 3 – 5 tiếng/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

? Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/2NmvPWt

——————————————————————

? NO DEADLINE

✅ This course, part of the Business Fundamentals Professional Certificate program, will sharpen your writing, presentation, and interpersonal communication skills to help you succeed in the business world. You will learn a range of successful practices and guidelines that have been derived from both research and experience.

✅ You will learn strategies for honing your communication style, improving clarity, conciseness and impact. By the end of the course, you will be able to think strategically about all forms of communication, and communicate with diverse audiences.

? What you will learn

 • Build sound and logical arguments using the best evidence available
 • Communicate effectively in a business setting
 • Understand how to communicate with diverse audiences
 • Create a variety of effective and clearly written supporting business documents to better communicate

? About this course

 • Institution: UBCx (The University of Bristish Columbia and edX)
 • Instructor: Marlisse Silver Sweeney
 • Foundation: edX
 • Subject: Business & Management
 • Price: Free
 • Length: 6 weeks, 3 – 5 hours per week
 • Language: English
 • 100% online

? Resigter and have more infomation right here: https://bit.ly/2NmvPWt

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=10775

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam