Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Đồ Họa Máy Tính

?No Deadline

[English Caption Below]

?Giới thiệu

Ngày nay, đồ họa máy tính là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Nó xuất hiện trong phim ảnh, trò chơi, trình mô phỏng ảo, hình ảnh hóa và thậm chí cả các sản phẩm hình ảnh và máy ảnh.

Khóa học này giúp bạn trang bị những kiến thức cơ bản về đồ họa máy tính áp dụng cho tất cả các lĩnh vực trên

?Nội dung khóa học

 • Hiểu các khái niệm về đồ họa 3D
 • Viết và phát triển các chương trình tạo hình ảnh của cảnh 3D kết hợp với ánh sáng
 • Tìm hiểu kiến thức cơ bản về lập trình đồ họa với OpenGL và GLSL

?Chi tiết khóa học

 • Tổ chức: UCSanDiegoX
 • Thời lượng: 6 tuần, 6-12 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Môn học : Khoa học máy tính
 • Giảng viên: Ravi Ramamoorthi

?Thông tin chi tiết và đăng ký tại:

https://www.edx.org/course/computer-graphics

———————————————

?Overview

Today, computer graphics is a central part of our lives, in movies, games, computer-aided design, virtual simulators, visualization and even imaging products and cameras.

This course teaches the basics of computer graphics that apply to all of these domains.

?What you’ll learn

 • Understand the concepts of 3D graphics
 • Write and develop programs that create images of a 3D scene with lighting
 • Learn the basics of graphics programming with OpenGL and GLSL

?Detail

 • Institution: UCSanDiegoX
 • Length: 6 weeks, 6-12 hours/week
 • Language: English (with subtitle)
 • Subject: Computer Science
 • Instructors: Ravi Ramamoorthi

?Further information and register at:

https://www.edx.org/course/computer-graphics

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=12368

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam