Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Đồ Họa Máy Tính

🔥No Deadline

[English Caption Below]

🌵Giới thiệu

Ngày nay, đồ họa máy tính là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Nó xuất hiện trong phim ảnh, trò chơi, trình mô phỏng ảo, hình ảnh hóa và thậm chí cả các sản phẩm hình ảnh và máy ảnh.

Khóa học này giúp bạn trang bị những kiến thức cơ bản về đồ họa máy tính áp dụng cho tất cả các lĩnh vực trên

🌵Nội dung khóa học

 • Hiểu các khái niệm về đồ họa 3D
 • Viết và phát triển các chương trình tạo hình ảnh của cảnh 3D kết hợp với ánh sáng
 • Tìm hiểu kiến thức cơ bản về lập trình đồ họa với OpenGL và GLSL

🌵Chi tiết khóa học

 • Tổ chức: UCSanDiegoX
 • Thời lượng: 6 tuần, 6-12 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Môn học : Khoa học máy tính
 • Giảng viên: Ravi Ramamoorthi

🌵Thông tin chi tiết và đăng ký tại:

https://www.edx.org/course/computer-graphics

———————————————

🌵Overview

Today, computer graphics is a central part of our lives, in movies, games, computer-aided design, virtual simulators, visualization and even imaging products and cameras.

This course teaches the basics of computer graphics that apply to all of these domains.

🌵What you’ll learn

 • Understand the concepts of 3D graphics
 • Write and develop programs that create images of a 3D scene with lighting
 • Learn the basics of graphics programming with OpenGL and GLSL

🌵Detail

 • Institution: UCSanDiegoX
 • Length: 6 weeks, 6-12 hours/week
 • Language: English (with subtitle)
 • Subject: Computer Science
 • Instructors: Ravi Ramamoorthi

🌵Further information and register at:

https://www.edx.org/course/computer-graphics

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Hà Nguyễn

nguyenha.ivolunteer@gmail.com

You may also like...