Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Về Chuẩn Bị Cho Nghề Nghiệp: Cv, Thư Xin Việc, Phỏng Vấn

? NO DEADLINE

[English caption below]

Bạn muốn có một công việc? Một công việc đầu tiên hay tìm kiếm công việc tốt hơn? Công việc mơ ước của bạn? Khóa học này là dành cho bạn nếu bạn muốn kiếm việc làm ở bất kỳ quốc gia nói tiếng Anh nào. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ biết cách nổi bật giữa đám đông, cách tạo ấn tượng ban đầu tuyệt vời và cách làm nổi bật điểm mạnh của mình.

? Nội dung khoá học

 • Mở đầu
 • Viết một sơ yếu lí lịch thu hút
 • Tạo một thư xin việc hấp dẫn
 • Chiến lược để phỏng vấn thành công
 • Kết luận

? Thông tin khoá học:

 • Hình thức: online
 • Giảng viên: Dr Peter J Mitchell
 • Thời lượng: 10 giờ để hoàn thành
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh ( có kèm phụ đề tiếng Việt)
 • Nền tảng: Coursera

? Bạn sẽ học được:

 • Nhận thức được những xu hướng và cơ hội trong thị trường lao động quốc tế.
 • Tìm hiểu về các cách thể hiện bản thân trên thị trường lao động quốc tế.
 • Hiểu các yêu cầu và cách tiếp cận để biên soạn sơ yếu lý lịch tùy thuộc vào văn hóa của đất nước.
 • Có khả năng thể hiện bản thân trên thị trường lao động quốc tế với sự trợ giúp của sơ yếu lý lịch, bao gồm cả ngôn ngữ chiến lược

? Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://bit.ly/3bfu9Hp


[Online] Career Planning: Resume/CV, Cover Letter, Interview

Do you want a job? A first job or a better job? Your dream job? This course is for you if you want to get a job in any English-speaking country. After completing this course, you will know how to stand out from the crowd, how to make a great first impression and how to highlight your strengths.

? Syllabus:

 • Introduction
 • Writing an irresistible resume
 • Creating a compelling cover letter
 • Strategies for interview success
 • Conclusion

? Information about the course:

 • Course type: 100% online
 • Professor: Dr Peter J Mitchell
 • Duration: 10 hours to complete
 • Platform: Coursera
 • Language: English (Subtitles:  Vietnamese)

? What you’ll learn?

 • Be aware of trends and opportunities in the international labor market
 • Learn about the ways of self-presentation in the international labor market
 • Understand the requirements and approaches to compiling resumes depending on the culture of the country
 • Be capable of self-presentation in the international labor market with the help of a resume, including strategic language

?For detailed information and register at: https://bit.ly/3bfu9Hp

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=8615

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam