Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Chăm Sóc Sức Khỏe Tích Hợp Cho Trẻ Em Khuyết Tật

NO DEADLINE

[English caption below] 

Giới thiệu khóa học:

Trẻ em khuyết tật là nhóm yếu thế cần phải nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Mặc dù có nhu cầu rất lớn, trẻ em khuyết tật và gia đình của chúng thường phải đối mặt với các rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. Chúng cần những dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và phù hợp, để có thể nhận ra tiềm năng đầy đủ của mình và tham gia vào cộng đồng của chúng.

Khóa học được thiết kế cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể chăm sóc trẻ em khuyết tật hoặc các nhóm khác quan tâm đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe của những đứa trẻ này. Khóa học sẽ mang lại lợi ích đặc biệt cho:

• Bác sĩ lâm sàng (ví dụ: y tá, bác sĩ, chuyên gia đồng minh), nhân viên y tế cộng đồng.

• Quản lý chăm sóc sức khỏe và nhân viên tổ chức phi chính phủ (NGO) cung cấp điều trị và chăm sóc trẻ em khuyết tật phát triển.

• Giáo viên và các nhà giáo dục khác muốn tìm hiểu về sức khỏe của trẻ em khuyết tật và quyền giáo dục, hòa nhập, bảo trợ xã hội của chúng.

• Cha mẹ và người thân của một đứa trẻ bị khuyết tật, những người có thể đang tìm kiếm để tìm hiểu thêm về nhu cầu chăm sóc sức khỏe của trẻ.

• Người lớn bị khuyết tật phát triển, những người có thể muốn hiểu thêm về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sức khỏe của chính họ

Những gì bạn sẽ học được:

Khóa học kéo dài ba tuần này được thiết kế để nâng cao kiến thức của bạn về trẻ em khuyết tật và giúp bạn cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho một nhóm dễ bị tổn thương, bằng cách hợp tác với các gia đình và các dịch vụ thiết yếu khác, chẳng hạn như giáo dục hoặc các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội.

 • Khuyết tật và ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển của trẻ em
 • Tầm quan trọng của chẩn đoán và can thiệp sớm
 • Làm thế nào để cải thiện khả năng tiếp cận sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khuyết tật
 • Làm thế nào để đạt được quan hệ đối tác bình đẳng và giao tiếp hiệu quả trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe
 • Tầm quan trọng của chăm sóc tập trung vào gia đình
 • Nhu cầu rộng lớn hơn của trẻ em khuyết tật bao gồm hòa nhập xã hội và giáo dục
 • Cách thiết lập cộng tác viên ngành với các nhà cung cấp dịch chính khác.

Thông tin khóa học:

 • 100% online
 • Thời lượng: 3 tuần (4 tiếng mỗi tuần)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Bởi London School of Hygiene & Tropical Medicine, ICED
 • Mức độ: Giới thiệu
 • Học phí: Miễn phí

 Đăng kí tại:  https://bit.ly/3xQc5Mx

 

————————————————————————————–

About this course:

Disabilities children are a disadvantaged group that need to be care by special way. Despite their greater needs, children with developmental disabilities and their families often face barriers to healthcare access. These children must have access to high quality and appropriate healthcare, so they can realise their full potential and participate in their community.

The course is designed for healthcare professionals who may provide care for children with developmental disabilities, or other groups interested in the healthcare needs of these children. The course will be of particular benefit to:

• Clinicians (e.g. nurses, doctors, allied professionals), community health workers

• Healthcare managers and Non-Governmental Organisation (NGO) staff who provide treatment and care for children with developmental disabilities

• Teachers and other educators who want to learn about the health of children with developmental disabilities and their right to education, inclusion and social protection

• Parents and relatives of a child with a developmental disability, who may be looking to learn more about a child’s healthcare needs

• Adults with a developmental disability, who may want to understand more about their own health and healthcare services

What will you learn:

This three-week course is designed to enhance your knowledge of children with developmental disabilities and help you to improve healthcare provision for a vulnerable group, by working in partnership with families and other essential services, such as education or social care providers.

 • Developmental disabilities and their effect on child development and functioning
 • The importance of early diagnosis and intervention
 • How to improve health and healthcare access for children with developmental disabilities
 • How to achieve equal partnership and effective communication in healthcare settings
 • The importance of family-centred care
 • The broader needs of children with developmental disabilities, including social inclusion and education
 • How to establish intersectoral collaboration with other key service providers

Course information:

 • 100% online
 • Length: 3 Weeks( 4 hours per week)
 • Language: English
 • Institution: London School of Hygiene & Tropical Medicine, ICED
 • Price: FREE

Apply in: https://bit.ly/3xQc5Mx

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=23775


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hải Liên

hailien.ivolunteer@gmail.com