Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Kĩ Năng Lãnh Đạo Bản Thân

NO DEADLINE

[English caption below]

🌟Thông tin chi tiết

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 57 phút
 • Chuyên gia: Tony Brooks

🌟Mô tả

 • Tự lãnh đạo bản thân là khoá học tập trung vào việc cho phép các nhà lãnh đạo nhận ra tiềm năng thực sự của họ. Chủ yếu là xử lí những suy nghĩ tiêu cực của bản thân để giành được quyền kiểm soát bản thân.
 • Khoá học cũng cung cấp những chiến lược tích cực để cải thiện bản sắc lãnh đạo, phương hướng, sự phát triển và cuối cùng là khả năng làm chủ bản thân.
 • Khoá học bao gồm 7 khía cạnh chính sau đây để Lãnh đạo bản thân:

✨Self Discovery: Khám phá bản thân

✨Self Identity: Bản sắc bản thân – hiểu mục đích, giá trị và hành vi như một nhà lãnh đạo và phát triển một triết lí độc đáo và đích thực với tư cách một nhà lãnh đạo

✨Self Development: Phát triển bản thân – Hiểu được điểm mạnh và tối đa hoá giá trị của những điểm này, cùng với một kế hoạch phát triển rõ ràng.

✨Self Direction: Định hướng bản thân – Làm rõ tầm nhìn tương lai và hiểu cách giúp cho bản thân cảm hứng và có động lực

✨Self Awareness: Nhận thức về bản thân – Tầm quan trọng của việc phản ánh liên tục và quản lí căng thẳng.

✨Self Talk: Tự nói chuyện – Kiểm tra niềm tin, thành kiến nhận thức của bạn và có một chiến lược rõ ràng để giải quyết những suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu

✨Self Mastery: Làm chủ bản thân – Làm thế nào để kiểm soát bản thân luôn tự tin và tự kiểm soát được cuộc sống thông qua việc tự hỏi lí do-hệ quả và kiểm tra các thói quen của bản thân.

🌟Bạn sẽ được học gì trong khoá học? 

 • Khi kết thúc khoá học, học viên sẽ học được một loạt các chiến lược và kĩ thuật để lãnh đạo bản thân một cách hiệu quả để luôn vượt qua những suy nghĩ và tự nói chuyện tiêu cực và nhận ra tiềm năng thực sự của một nhà lãnh đạo.

🌟Đăng kí tại đây: https://www.udemy.com/course/tltw-self-leadership/

—————————————————————

🌟Details: 

 • Language: English
 • Length: 57 minutes
 • Price: Free
 • Expert: Tony Brooks

🌟Description:

 • Self Leadership is a course focused on enabling leaders to realise their true potential. Primarily it is about handling the negative self talk and thinking and gaining control over the destructive self.
 • It also provides positive strategies to improve leadership identity, direction, growth and ultimately self mastery.
 • The course covers these 7 key aspects to Self Leadership:

✨Self Discovery – A Leadership Insight Diagnostic tool is provided to support this

✨Self Identity – Understanding driving purpose, values and behaviours as a leader and developing a unique and authentic philosophy as a leader.

✨Self Development – Understanding your strengths and maximising the value of these, alongside a clear growth plan

✨Self Direction – Clarifying your vision for the future and understanding how to keep yourself both inspired and motivated

✨Self Awareness – The importance of ongoing reflection and managing stress in your role

✨Self Talk – Examining your self beliefs, cognitive biases and having a clear strategy for handling the ongoing negative chatter in your head.

✨Self Mastery – How to gain control of yourself be empowered, through moving to Cause (in the Cause-Effect equation) and examining your habits

🌟What you will learn?

At the end of the course the students will have a range of strategies and techniques to lead themselves effectively. To stay on top of the negative self talk and thinking and realise the true potential as a leader.

🌟Apply here: https://www.udemy.com/course/tltw-self-leadership/

 

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=23732


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoài An Phạm

hoaian.ivolunteer@gmail.com