Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Học Trong Kỷ Nguyên Số

NO DEADLINE

[English caption below]

🔥🔥🔥Giới thiệu khóa học:

Trong khóa học này, bạn sẽ phát triển các kiến thức công nghệ số và học tập để tối đa hóa hiệu quả của việc học trong một môi trường học tập kỹ thuật số hiện đại cho giáo dục bậc đại học. Phát triển các kỹ năng học thuật để xác định độ tin cậy, độ chính xác và tính xác thực của các nguồn truy cập mở có trên Internet cũng như các công cụ kỹ thuật số tương ứng để nghiên cứu, phân tích và trình bày thông tin cho mục đích học tập.

Bạn cũng sẽ phát triển năng lực sử dụng các công cụ kỹ thuật số, bao gồm phương tiện truyền thông xã hội, các công cụ giao tiếp và hợp tác cũng như các công cụ xuất bản để hỗ trợ việc học tập trong xã hội hiện đại. Nó sẽ bao gồm kiến thức về bản quyền, cấp phép mở, những hiểu biết về các phương tiện truyền thông và quyền công dân kỹ thuật số.

📌Khóa học này bao gồm:

 • Kỹ năng kỹ thuật số cần thiết cho việc học trực tuyến (LiDA101).
 • Quyền công dân kỹ thuật số (LiDA102).
 • Giáo dục mở, bản quyền và cấp phép mở trong thế giới số.
 • Tầm quan trọng của hiểu biết về các phương tiện truyền thông và các kỹ năng kỹ thuật số liên quan (LiDA104).

📌Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Sử dụng hiệu quả các công cụ kỹ thuật số để thực hành các chiến lược tìm kiếm nâng cao giúp xác định và lựa chọn các nguồn truy cập mở có liên quan cho việc nghiên cứu, phân tích, sản xuất và trình bày thông tin phù hợp với giáo dục đại học;
 • Phát triển danh tính kỹ thuật số hỗ trợ việc học tập đồng thời với thực hành tốt về quyền riêng tư, bảo mật và giao tiếp giữa các cá nhân;
 • Nâng cao và áp dụng hiệu quả kiến thức về bản quyền, các cấp phép mở và khả năng ứng dụng của giấy phép kết hợp với sử dụng các phương pháp giáo dục mở hỗ trợ cho việc học đại học trong bối cảnh số hóa toàn cầu;
 • Nâng cao hiểu biết về phương tiện truyền thông xã hội và sử dụng giao tiếp đa phương tiện trong môi trường số.

📌Thông tin khóa học:

 • Hình thức học: Trực tuyến.
 • Miễn phí hoàn toàn.
 • Thời lượng: Trung bình 30 giờ/phần.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 • Nhà phát triển: Saylor Academy và OERu.
 • Tài liệu khóa học bao gồm các bài viết, bài giảng và video.
 • Tham gia vào các cuộc thảo luận trong khóa học.

🤏Yêu cầu:

Bạn sẽ cần sử dụng máy tính hoặc thiết bị di động có khả năng truy cập web và có quyền truy cập internet ổn định để xem hoặc tải xuống các tài liệu khóa học cần thiết và để tham gia bài đánh giá xếp loại và bài kiểm tra cuối khóa.

🔗Đăng ký học tại đây: https://learn.saylor.org/mod/page/view.php?id=19411

——————————————————————————————-

🔥🔥🔥Course Introduction:

In this course, you will develop the digital and learning literacies to maximize their learning in a contemporary digital learning environment for higher education. You will develop the academic skills to discern the credibility, accuracy, and integrity of open access resources available on the Internet and corresponding digital tools to research, analyze, and present information for academic purposes.

You will also develop competence in a range of digital tools, including social media, communication and collaboration tools, and publishing tools to support learning in contemporary society. This will include knowledge of copyright, open licensing, media literacy, and digital citizenship.

📌This course includes:

 • Digital Skills for Online Learning (LiDA101)
 • Digital Citizenship (LiDA102)
 • Open Education, Copyright, and Open Licensing in a Digital World
 • Critical Media Literacy and Associated Digital Skills (LiDA104)

📌Upon successful completion of this course you will be able to:

 • Apply digital tools effectively to demonstrate learning literacies including advanced search strategies to identify and select relevant open access resources to research, analyze, produce, and present information for tertiary education purposes;
 • Develop a positive digital online identity in support of learning commensurate with good practice for privacy, security, and interpersonal communication;
 • Develop and effectively apply knowledge of copyright, open licensing, and license remix compatibility using open education practices to support tertiary learning in a global digital context; and
 • Develop critical media literacy skills and use multimodal communication to express outputs of learning effectively in a digital online environment.

📌Details:

 • Course type: Online.
 • Entirely free.
 • Duration: 30 hours to complete each section.
 • Language: English.
 • Developer:  Saylor Academy and the OERu international network of institutions.
 • The primary learning materials for this course are articles, lectures, and videos.
 • Participating in course discussions.

🤏Technical requirements:

You will be required to have access to a computer or web-capable mobile device and have consistent access to the internet to either view or download the necessary course resources and to attempt any auto-graded course assessments and the final exam.

🔗Register here: https://learn.saylor.org/mod/page/view.php?id=19411

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Linh Hoàng

dieulinhhoang.ivolunteer@gmail.com

You may also like...