Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Bộ Công Cụ Dành Cho Người Quản Lý: Hướng Dẫn Thực Tế Để Quản Lý Con Người Tại Nơi Làm Việc

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

Giới thiệu chung:

Mục đích của khóa học này là cung cấp cho bạn một hướng dẫn thực tế để quản lý con người tại nơi làm việc. Không quan trọng bạn lần đầu quản lý cửa hàng hay người quản lý cấp trung trong môi trường văn phòng, các kỹ năng này có thể áp dụng cho mọi nơi làm việc. Bạn sẽ được học một số lý thuyết nhân sự và sau đó xem chúng được ứng dụng như thế nào vào cuộc sống làm việc hàng ngày.

Vào cuối khóa học, hy vọng các học viên sẽ được trang bị tốt hơn để chọn được nhân viên phù hợp, để tạo động lực và đánh giá nhóm của bạn, quản lý xung đột tại nơi làm việc, lãnh đạo và đưa ra quyết định hàng ngày.

? Nội dung khóa học:

 • Lãnh đạo và ra quyết định
 • Quản lý hiệu suất
 • Quản lý xung đột tại nơi làm việc

? Thông tin khóa học:

 • Giáo viên: Tiến sĩ Chris Dewberry
 • Cung cấp bởi: Đại Học London, Birkbeck (Đại học London)
 • Thời gian: 29 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (phụ đề Tiếng Việt)
 • Hình thức: 100% online

✉  Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/people-management

——————–

? General introduction:

The aim of this course is to give you a practical guide to managing people at work. It does not matter whether you are a first time manager in a shop or a middle manager in an office environment; the same skills apply to every work place. In the course you will engage with some HR theories and then see how they translate into every day working life.

At the end of the course we hope you will be better equipped to choose a suitable employee, to motivate and appraise your team, to manage conflict in the work place and to lead and make decision on a day to day basis.

? Course content:

 • Leadership and Decision making
 • Performance Management
 • Managing conflict at work

? Course information:

 • Teacher: Dr. Chris Dewberry
 • Offered by: University of London, Birkbeck (University of London)
 • Time: 29 hours
 • Language: English (Subtitles: Vietnamese)
 • 100% online

✉  Register now at: https://www.coursera.org/learn/people-management

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=19115

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER