Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Bình Đẳng Giới Từ Trường Đại Học Exeter

? NO DEADLINE

[English caption below]

?‍♀️ Bạn có từng bức xúc vì những sự phân biệt, đối xử bất công liên quan đến giới tính? Bạn có mong muốn tìm hiểu nhiều kiến thức hơn về bình đẳng giới? Bạn thắc mắc không biết liệu việc bất bình đẳng giới sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống cũng như công việc của mọi người?

?‍♂️ Bình đẳng giới hiện là mục tiêu phấn đấu ở không ít quốc gia, tổ chức. Rất nhiều diễn đàn được tổ chức nhằm tuyên truyền và thay đổi nhận thức của con người về tầm quan trọng của bình đẳng giới.
Qua khóa học này, bạn sẽ càng hiểu rõ:
• Kiến thức về giới
• Sự ảnh hưởng của bất bình đẳng giới đến gia đình và xã hội cũng như môi trường làm việc
• Những thách thức, khó khăn phải đối mặt để thực hiện bình đẳng giới
• Những điều cần tiếp tục thực hiện, phấn đấu trong tương lai

?‍♀️ THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: Trường Đại học Exeter
• Nền tảng: Future learn
• Hình thức: 100% online
• Giảng viên: Emma J
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh
• Thời gian: kéo dài trong 4 tuần, mỗi tuần khoảng 3 tiếng

?‍♂️ ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI:
https://www.futurelearn.com/courses/understanding-gender-inequality
_________________________________

?‍♀️ Have you been frustrated by the unfair gender discrimination? Are you interested in learning more about gender equality? You wonder how gender inequality will affect people’s life and work?

?‍♂️ Gender equality is now a striving target in many countries and organizations. Many forums are organized to propagate in order to change people’s perceptions of the importance of gender equality.
By the end of this course, you will understand more clearly:
• The knowledge of gender
• The consequences of gender inequality in the context of the family and society, also of the workplace
• The challenge of realising gender equality
• Things which should be done in the future

?‍♀️ ABOUT THIS COURSE:
• Offered by: University of Exeter
• Foundation: Future learn
• 100% online
• Instructor: Emma J
• Language: English
• Duration: 4 weeks, 3 hours each week

?‍♂️ ENROLL FOR FREE AT:
https://www.futurelearn.com/courses/understanding-gender-inequality

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=7329

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam