Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Về Tầm Quan Trọng Của Mục Tiêu Và Cách Xây Dựng Mục Tiêu

?NO DEADLINE  

[English caption below]  

?Mô tả

Việc thiết lập mục tiêu cho cuộc sống có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng ta đặt mục tiêu cho sự nghiệp, sức khỏe, và cuộc sống nói chung. Xã hội hiện đại luôn khuyến khích mọi người nghĩ về các cột mốc quan trọng tiếp theo. Thông thường, mọi người đặt ra mục tiêu mà đó phải là mục tiêu của chính mình. Và lời khuyên ở đây chính là “Hãy tạo ra những mục tiêu phản ánh những gì bạn muốn, không phải những gì bạn nghĩ bạn nên muốn”.

Các chuyên gia nói rằng việc thiết lập mục tiêu là một hành động lựa chọn mục tiêu của bạn hoặc mục tiêu bạn muốn đạt được. Trên thực tế, xung quanh cuộc sống, mọi người đều đang chuẩn bị cho các cột mốc tiếp theo, có thể là sự nghiệp, tổ chức, cuộc sống cá nhân, mua nhà, kết hôn,…

Và những điều dưới đây là những điều được bao gồm trong khóa học về cách thiết lập mục tiêu – tìm hiểu về tầm quan trọng của mục tiêu và thiết lập mục tiêu:

 

 • Chúng ta sẽ bắt đầu với việc biết tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu.
 • Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang xem các yếu tố thúc đẩy lớn nhất của việc thiết lập mục tiêu.
 • Chúng ta sẽ nói về lí do tại sao lại bỏ lỡ mục tiêu của mình và cách thiết lập các mục tiêu thúc đẩy cho bản thân.
 • Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thiết lập mục tiêu thông minh, tức là các mục tiêu cụ thể, có thể đánh giá, có thể đạt được, có liên quan và có giới hạn thời gian.
 • Chúng ta sẽ nói về tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu, với tư cách là một nhóm, tại nơi làm việc.
 • Chúng ta sẽ học cách biến mục tiêu thành một phần trong thói quen hàng ngày.
 • Quan trọng nhất đó chính là cách điều chỉnh hoặc hiệu chỉnh lại mục tiêu của bạn.

 

?Thông tin chi tiết

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 1 tiếng 13 phút
 • Nền tảng: Udemy
 • Chuyên gia: Abhay Talreja

?Đăng kí tại đây: https://bit.ly/3k5nGTK

———————————————————————————————————————————————————————

✨Description: 

Goal setting is everywhere in our world. We set goals for our careers, our health, and our lives in general. Modern society is always encouraging us to think about the next milestone. Goal setting is everywhere in our world. We set goals for our careers, our health, and our lives in general. Modern society is always encouraging us to think about the next milestone. However, what we don’t think about enough is the science and strategy of how to accomplish your goals. Often times, we make goals that we think should be our goals. And piece of advice I give to anyone who talks to me about goal setting is “Make goals that reflect what you actually want, not what you think you should want.”

Experts say that Goal setting is an act of selecting your target or objective you wish to achieve. In fact all around us you will see that we are all gearing up for a new/next milestone. May it be your career, organization, personal life – buying a house, getting married, etc..

Here is precisely what we cover in this course, Goal Setting – Learn the importance of goal and goal setting:

 

 • We will start with knowing the importance of goal settings
 • Then we will move on to see the biggest driving factors on goal settings, Focus and Direction
 • We will be talking about, why we miss our goals? and how to set motivating goals for yourself.
 • We will also learn about setting SMART goals, i.e. Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Time-bound goals.
 • We will also talk about the importance of goal setting, as a team, in a workplace.
 • We will learn to make goals a part of your daily routine.
 • Most importantly, we will talk about adjusting or recalibrating your goals.

 

✨Details: 

 

 • Language: English
 • Length: 1 hour 13 minutes
 • Price: Free
 • Platform: Udemy
 • Expert: Abhay Talreja

 

 

✨Apply here:https://bit.ly/3k5nGTK

Tại thời điểm Hoài An chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=37505

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam