Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Các Loại Đồ Uống Có Cồn

📌 NO DEADLINE
[English caption below]

🍺 Các loại đồ uống có cồn được sản xuất như thế nào? Tại sao chúng ta lại say? Đâu là những tác động của rượu bia nói chung lên sức khỏe chúng ta về lâu về dài?

Sản xuất đồ uống có cồn là một ví dụ tuyệt vời về cách mà khoa học và kỹ thuật hiện đại của thế kỉ XXI đáp ứng nhu cầu thế giới. Khóa học này sẽ mang lại những kiến ​​thức cơ bản về hóa học và sinh học được áp dụng trong quá trình sản xuất rượu. Bạn sẽ được tìm hiểu về quá trình lên men, cách các thành phần được sử dụng nhằm tạo ra hương vị khác nhau, cũng như những chất hóa học nào đã tạo ra sự khác biệt về mùi vị.

💥Sau khi khóa học này kết thúc, bạn sẽ có thể:
• Mô tả quá trình lên men và cách nó được sử dụng để tạo ra các loại đồ uống có cồn
• So sánh việc sản xuất bia ở quy mô nhỏ và quy mô lớn trong thương mại, mô tả cách một loại rượu mạnh như gin được sản xuất trên quy mô lớn
• Mô tả cách thức rượu ảnh hưởng đến cơ thể con người, cả về tác động dài hạn và ngắn hạn
• Mô tả cách các chất hóa học tạo nên mùi vị và hương thơm cũng như cách nhận biết nó
• Thảo luận về việc các nhà khoa học hiện đại sử dụng công nghệ tiên tiến để chống lại hàng lậu

⭐️THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: CPD Standards Office
• Nền tảng: Open Learn
• Hình thức: 100% online
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh
• Thời gian: 24 tiếng

📌ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI:

https://www.open.edu/openlearn/the-science-alcohol
_________________________________

🍺 How alcohol are produced? Why we get drunk? What are the effects of alcohol on our bodies in both the short and long term?

Alcohol production is an excellent example of how modern-day science and engineering has met twenty-first-century commerce. This course investigates the basics of the chemistry and biology behind alcohol production. You will be introduced to the fermentation process, how the ingredients used lead to different flavours, and what chemicals cause these differences.

💥By taking this course, you will be able to:
• describe the process of fermentation and how it is used to create different varieties of alcoholic beverage
• compare brewing on the microscale and commercial scale, and describe how a spirit such as gin is produced on a large scale
• describe how alcohol affects the human body, both in terms of long and short term effects
• describe how chemicals within a drink give it its taste and aroma, and how the body recognises it
• discuss how modern-day scientists use cutting edge technology to protect against counterfeiting and contamination.

⭐️ABOUT THIS COURSE:
• Offered by: CPD Standards Office
• Foundation: Open Learn
• 100% online
• Language: English
• Duration: 24 hours

📌ENROLL FOR FREE AT:

https://www.open.edu/openlearn/the-science-alcohol

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Giáng My Vũ

giangmy.ivolunteer@gmail.com

You may also like...