Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Công Nghệ Tài Chính Và Rủi Ro Từ Đại Học Hồng Kông

⏰ No Deadline

[English Caption Below]

💰 FinTech (Công nghệ tài chính) đã mở ra một cuộc cách mạng toàn cầu trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và nhiều sự thay đổi chóng mặt sẽ diễn ra trong một vài năm tới. Bằng nhiều cách mà FinTech có thể cải thiện cuộc sống cho nhiều người trên khắp thế giới. Tuy nhiên, những công nghệ tương tự đó cũng có thể được sử dụng để đe dọa, theo dõi, kiểm soát và mang đến những hậu quả tiêu cực cho mọi người. Do đó, cần phải xem xét các tác động của việc áp dụng các công nghệ này để chúng được sử dụng đúng cách, đúng quy định và đồng thời ngăn chặn những tác động không mong đợi đến quá trình tăng trưởng của xã hội.

📊 Thông tin khóa học: 

 • Tài trợ: Đại học Hồng Kông
 • Nền tảng: edX
 • Thời lượng: 6 tuần, 1-5 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Giảng viên: David L. Bishop, David S. Lee
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

📊 Nội dung khóa học: 

 • Tìm hiểu về các yếu tố quy chuẩn của ngành tài chính, công nghệ mới nổi và FinTech.
 • Xác định các xu hướng và cơ hội sẽ định hình tương lai của FinTech.
 • Kiểm tra nghiêm túc các tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain (Chuỗi khối/ Sổ cái) và Tiền mã hóa (bao gồm cả ICO).
 • Hiểu cách Công nghệ quản lý (RegTech) tăng cường giám sát và giảm chi phí thích nghi.
 • Nghiên cứu các giải pháp thanh toán đang phát triển như thế nào và các tác động tiềm ẩn.
 • Tìm hiểu phương pháp tài trợ thay thế, bao gồm huy động vốn cộng đồng và cho vay Mạng ngang hàng (P2P), đang tác động đến thị trường như thế nào.
 • Phân tích các khía cạnh tích cực và tiêu cực của việc giới thiệu và mở rộng FinTech.

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.edx.org/course/fintech-ethics-and-risks

————

[Online] FinTech Ethics and Risks

 

💰 FinTech has started a global revolution in the financial services industry, and the transformation will only increase in coming years. There are many ways in which FinTech can improve the lives of people around the world; however, those same technologies can also be used to enslave, coerce, track, and control people. Accordingly, it is appropriate and necessary to consider the implications of the introduction of these technologies so that they are utilized properly, regulated sufficiently, and their adoption does not come at the expense of societal growth.

📊 Information about the course:

 • Provided by: University of Hong Kong
 • Platform: edX
 • Length: 6 weeks, 1-5 hours/week
 • Language: English (with subtitle)
 • Instructor: David L. Bishop, David S. Lee
 • Tuition Fee: Free

📊 What you’ll learn:

 • Understand the ethical elements of finance, emerging technologies, and FinTech.
 • Identify trends and opportunities that will shape the future of FinTech.
 • Critically examine implications of Artificial Intelligence (AI), blockchain and cryptocurrencies (including ICOs).
 • Understand how Regulatory Technology (RegTech) enhances supervision and reduces compliance-related costs.
 • Understand how payment solutions are evolving and the potential ethical implications.
 • Understand how alternative financing, including crowdfunding and P2P lending, are impacting markets.
 • Analyze positive and negative aspects of the introduction and expansion of FinTech.

📌Further information and register at: https://www.edx.org/course/fintech-ethics-and-risks

#ivolunteer #ivolunteervietnam #course #khoahocmienphi #edX #HKU #fintech #risk #freecourse

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Phương Nghi

phuongnghi.ivolunteer@gmail.com

You may also like...