Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tiếng Trung Trình Độ HSK 2 Từ Đại Học Bắc Kinh

🔻Giới thiệu:
– Khóa học này được gọi là “Tiếng Trung trình độ HSK 2”, là bước thứ 2 tiếp cận trình độ HSK 6. Sau 6 tuần, bạn sẽ có thể trình bày quan điểm của mình về một số chủ đề đơn giản và thông thường trong cuộc sống hàng ngày.

🔻Nội dung khóa học:
– 24 video bài giảng và các bài tập trong lớp học
– 44 video dựa theo bối cảnh trong tài liệu học tập
– Hơn 150 từ mới, 62 quy tắc ngữ pháp với tranh miêu tả và ví dụ
– Các bảng thực hành chữ cái Hán tự
– Các câu hỏi hàng tuần và bài kiểm tra cuối khóa học

🔻Thông tin khóa học:
– Ngôn ngữ: tiếng Anh
– Nền tảng: Class Central
– Giảng viên: LIU Lixin
– Độ dài: 7 tuần

🔻Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.classcentral.com/course/hsk-2-7136

————————————————————————————————————————

English caption below:

[Online] Free course on Chinese language level HSK 2 from Peking University

🔻No Deadline

🔻Overview:
– This course is called “Chinese for HSK Level 2”, which is also the second step towards HSK Level 6. At the end of the 6 weeks, you will be able to express your views towards some simple and common daily life topics.

🔻What you’ll learn:
– 24 lecture videos and in class exercises

– 44 short videos in complement to the context of learning material

– Over 150 new vocabularies, 62 new grammar points as well as relevant pictures and examples

– Downloadable practice charts for over 100 basic Chinese Characters

– Weekly online quiz and final simulation exam questions

🔻Information about the course:
– Language used: English
– Platform: Class Central
– Taught by: LIU Lixin
– Length: 7 weeks

🔻More detailed information and register at: https://www.classcentral.com/course/hsk-2-7136

You may also like...