Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Soạn Thảo Và Đàm Phán Hợp Đồng Thương Mại

🔥NO DEADLINE

[English Caption Below]

🌈Giới thiệu

Đàm phán hợp đồng hiệu quả là một phần quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào kết hợp cùng khả năng soạn thảo các hợp đồng một cách cách có hiệu quả, dễ đọc, không mơ hồ là một kỹ năng có giá trị đối với tất cả mọi người. Một số ví dụ phổ biến về hợp đồng thương mại bao gồm việc làm, cung cấp, cho thuê, giấy phép, nhượng quyền thương mại, mua bán, giấy phép, bất động sản và các thỏa thuận đối tác.

🌈Nội dung khóa học

 • Xác định mục đích của hợp đồng và hiểu kỳ vọng của các bên
 • Xác định và thảo luận nghiêm túc các kỹ năng cụ thể cần thiết cho việc soạn thảo và đàm phán các hợp đồng thương mại
 • Khám phá các cách soạn thảo và thương lượng các hợp đồng có thể thực thi và đạt được các mục tiêu của khách hàng
 • Làm sáng tỏ các vấn đề có thể xảy ra, thách thức và cạm bẫy trong việc soạn thảo hợp đồng thương mại
 • Khám phá cơ sở pháp lý và kiến thức thực tế làm cơ sở cho các điều khoản hợp đồng
 • Thảo luận về các cách để chốt giao dịch (kết quả đôi bên cùng có lợi)

🌈Chi tiết

 • Tổ chức:  The College of Law
 • Thời lượng: 4 tuần, 2 giờ/ tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Giảng viên: James Jung

🌈Thông tin chi tiết và đăng ký tại

https://www.futurelearn/drafting-commercial-contracts

—————————————————

🌈Overview

Effective contract negotiation is a crucial part of any business and the ability to draft effective, readable, non-ambiguous contracts is a valuable skill for everyone. Some common examples of commercial contracts include employment, supplies, leases, licenses, franchises, sales, license, real estate and partnership agreements.

🌈What you will learn

 • Identify the purpose of the contract and understand parties’ expectations
 • Identify and critically discuss the specific skills needed for drafting and negotiating commercial contracts
 • Explore ways in which to draft and negotiate contracts that are readable, enforceable and achieve clients’ objectives
 • Elucidate possible issues, challenges and pitfalls in drafting commercial contracts
 • Explore the legal rationale and practical knowledge underpinning contractual clauses,
 • Discuss ways to close the deal (win-win outcome)

🌈Detail 

 • Institution: The College of Law
 • Length: 4 weeks, 2 hours/ week
 • Language: English (with subtitle)
 • Instructors: James Jung

🌈Further information and register at

​​​​​​​https://www.futurelearn/drafting-commercial-contracts

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Hà Nguyễn

nguyenha.ivolunteer@gmail.com

You may also like...