Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giải Quyết Vấn Đề Bất Bình Đẳng Trong Giáo Dục

No deadline

[English caption below]

📌Bạn sẽ được học những gì trong khóa học này:

💧Tìm hiểu về sự thiên vị và khoảng cách bất bình đẳng trong giáo dục cùng với các cố vấn rapper Lady Leshurr và nhà giáo dục Nobel  Kelly.

💧Trong khóa học này, bạn sẽ khám phá cách công nghệ đang xác định và tái định hướng cách chúng ta học, đồng thời khám phá những cơ hội mà công nghệ mang lại để giải quyết bất bình đẳng trong giáo dục.

💧Bước cuối cùng của khóa học bạn sẽ được tham gia phát triển một đề xuất kinh doanh, dịch vụ hoặc sản phẩm để trả lời câu hỏi: Làm thế nào công nghệ có thể giúp giải quyết bất bình đẳng trong giáo dục?

📌Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học này?

Kết thúc khóa học, bạn sẽ có thể …

 • Suy ngẫm về hành trình học tập của chính bạn và biết cách bạn có thể nắm bắt công nghệ để trở thành một nhà giáo dục.
 • Xác định các cách hành động mà bạn có thể thực hiện để góp phần giải quyết vấn đề trong thế giới thực này.
 • Phát triển các kỹ năng thực tế về cách giao tiếp, cộng tác hiệu quả với nhau, thể hiện sự sáng tạo và kỹ năng tư duy phê phán của bạn.

📌Khóa học này dành cho đối tượng nào?

Khóa học này chủ yếu được thiết kế dành cho các nhà lãnh đạo tương lai (từ 18 đến 25 tuổi) có đam mê giáo dục và muốn tìm hiểu cách công nghệ có thể giúp giải quyết các vấn đề bất bình đẳng.

📌Thông tin khóa học:

 • Học trực tuyến 100%.
 • Hoàn toàn miễn phí.
 • Thời lượng: 2 tuần (2 giờ/tuần).
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 • Truy cập không giới hạn các tài liệu.
 • Nhà phát triển: Samsung.

✏️Đăng ký học ngay bây giờ tại đây: https://www.futurelearn.com/courses/solving-inequality-in-education

——————————————————————————————-

📌What’ll you learn in this course?

💧Find out about the privilege and inequality gap in education with course ambassador Lady Leshurr and educator Nobel Kelly.

💧Explore how technology is defining and redefining the way we learn, and uncover the opportunities technology presents for tackling inequality in education.

💧The final step of the course will invite you to develop a business proposal, service, or product which answers the question: How can technology help address inequality in education?

📌What will you achieve?

By the end of the course, you‘ll be able to…

 • Reflect on your own learning journey and understand how you can embrace technology to become an educator too.
 • Identify tangible actions that you can take to contribute to solving this real world problem.
 • Develop practical skills on how to communicate effectively, collaborate with one another, express your creativity and even think critically.

📌Who is the course for?

This course is primarily designed for young future leaders (aged 18 to 25) passionate about education and learning how technology can help tackle inequalities.

📌Details:

 • 100% online.
 • Free course.
 • Duration: 2 weeks (2 hours/week).
 • Language: English.
 • Unlimited access to this course.
 • Developer: Samsung.

✏️Join this course now: 

https://www.futurelearn.com/courses/solving-inequality-in-education

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Linh Hoàng

dieulinhhoang.ivolunteer@gmail.com