Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Quản Lý Thời Gian Nâng Cao Năng Suất Làm Việc

⏰ No Deadline

[English Caption Below]

⏳ Quản lý thời gian là một trong những yếu tố giúp nâng cao năng suất làm việc. Trong một thế giới mà mỗi khoảnh khắc đều làm nên giá trị, việc quản lý thời gian trở nên quan trọng để đạt được năng suất hiệu quả.

Quản lý thời gian ở đây để giúp bạn có được lợi thế cạnh tranh so với những người xung quanh.

Quản lý thời gian là một trong những điều có thể và sẽ thay đổi cuộc đời bạn.

Khóa học này sẽ là cánh cửa dẫn đến thành công, bạn sẽ có thể đạt được nhiều hơn, trong thời gian ngắn hơn! Bây giờ là cơ hội để bạn chịu trách nhiệm về thời gian, về kế hoạch, về những chiến lược của bạn, bây giờ là lúc để chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính bản thân mình.

📝 Thông tin khóa học: 

 • Nền tảng: Udemy
 • Hình thức: Online
 • Thời lượng: 1 giờ 58 phút
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Giảng viên: Noah Merriby
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

📝 Nội dung khóa học: 

 • Tạo danh sách những nhiệm vụ để giảm thời gian, căng thẳng và tăng hiệu suất tổng thể.
 • Áp dụng nguyên tắc Pareto (quy tắc 80/20) cho hầu hết mọi sự kiện và học cách quản lý thời gian của bạn một cách hợp lý
 • Tìm hiểu cách bạn có thể tạo ra động lực cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ đầy thử thách.
 • Học cách kích thích não bộ của bạn một cách tự nhiên để đạt được kết quả nhanh hơn và tốt hơn.
 • Tìm hiểu cách chia nhiệm vụ của bạn thành nhiều phần nhỏ hơn và hoàn thành chúng.

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.udemy.com/course/the-science-behind-time-management-step-by-step-to-mastery/

————–

[Online] Time Management Mastery Course – Enhanced Productivity

Time management is one of the most essential productivity features that is rewarding. In a world where every single second counts, time management became crucial for effective productivity.

Time management is here to help you get a competitive edge over your surrounding

Time management is one of the things that can and will change your life.

This course will be your doorway towards success, with this course you’ll be able to achieve more, in less time! Now is your chance to take charge of your time, of your planning, of your execution, now is the time to take charge of your life.

📝 Information about this course:

 • Platform: Udemy
 • Format: Online
 • Length: 1h58m total length
 • Language: English (with subtitle)
 • Instructor: Noah Merriby
 • Tuition Fee: Free

📝 What you’ll learn:

 • Create powerful lists of tasks to reduce time/stress and increase overall performance.
 • Apply the pareto principle (80/20 rule) to almost any event and learn how to manage your time properly
 • Learn how you can summon the motivation needed to finish challenging tasks.
 • Learn how to stimulate your brain naturally to achieve faster and better results.
 • Learn how to slice your tasks into smaller pieces and finalize them.

📌Further information and register at: https://www.udemy.com/course/the-science-behind-time-management-step-by-step-to-mastery/

 

 

Nghi Phương

phuongnghi.ivolunteer@gmail.com

You may also like...