Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Cách Để Thành Công Bằng Phương Pháp Lập Trình Ngôn Ngữ Thần Kinh (NLP)

NO DEADLINE

English Bellow

💫Giới thiệu chung

Khóa học Lập trình Ngôn ngữ Thần kinh (NLP) trực tuyến miễn phí này sẽ dạy bạn cách sử dụng NLP để sao chép “tài năng” của người khác, nâng cao kỹ năng xã hội của bạn và khai thác trạng thái tinh thần mạnh mẽ nhất của bạn. NLP là một kỹ thuật giúp chúng ta có thể hiểu được rằng bộ não của chúng ta hoạt động như thế nào và cách chúng ta có thể tự lập trình lại chúng. Hãy bắt đầu khóa học ngay hôm nay và để Giáo sư Paul Cline chỉ cho bạn cách loại bỏ những trải nghiệm tiêu cực cũ và phát triển sự tự tin không thể lay chuyển.

💫Bạn sẽ học từ khóa học này

 • Giải thích làm thế nào sao chép “tài năng” của người khác để thành công
 • Mô tả cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn
 • Thảo luận về cách tăng cường kỹ năng xã hội
 • Minh họa cách cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn
 • Mô tả cách loại bỏ trải nghiệm tiêu cực cũ
 • Giải thích cách phát triển sự tự tin không thể lay chuyển
 • Mô tả cách khai thác các trạng thái tinh thần mạnh mẽ nhất của bạn

💫Thông tin khóa học:

 • Hình thức: Online 100%
 • Học phí: miễn phí 100%
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học có trả phí
 • Môn học: Tâm lý học

💫Link khóa học: https://alison.com/course/nlp-neuro-linguistic-programming-your-ultimate-guide-to-nlp

—————————————————————————————–

💫About this course

This free online Neuro Linguistic Programming (NLP) course will teach you how to use NLP to copy the ‘talents’ of others, boost your social skills, and tap into your most powerful mental states. NLP is a technique with which we can understand how our brains function, and how we can reprogramme them ourselves. Start the course today and let Prof. Paul Cline show you how to remove old negative experiences, and develop unshakable confidence.

💫What you’ll learn

 • Explain how to copy the “talents” of others for success
 • Describe how to gain greater emotional control
 • Discuss how to boost social skills
 • Illustrate how to improve your communication skills
 • Describe how to remove old negative experiences
 • Explain how to develop unshakable confidence
 • Describe how to tap into your most powerful mental states

💫Course information:

 • Price: FREE
 • Certificate: after competing course and achieving 80% assignments
 • Language: English
 • Level: Introductory
 • Subject: Psychology

💫Link course: https://alison.com/course/nlp-neuro-linguistic-programming-your-ultimate-guide-to-nlp

 

 

ivolunteer chauanh

chauanhivolunteer@gmail.com

You may also like...