Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Phát Triển Bền Vững Chiều Cạnh Môi Trường

NO DEADLINE 

[English Caption Bellow]

🌍Giới thiệu chung:

Bạn có muốn hiểu thêm về các vấn đề môi trường mà chúng ta đang gặp phải? Bạn có muốn tìm hiểu những cách chúng ta có thể giảm thiểu tác động tiêu cực của những vấn đề này và giữ cho môi trường của chúng ta bền vững hơn không? Nếu vậy, khóa học này là dành cho bạn.

Trong khóa học đa lĩnh vực này, chúng ta sẽ thảo luận về những thách thức lớn mà các nỗ lực bảo vệ môi trường phải đối mặt. Khi làm như vậy, chúng tôi sẽ tập hợp các khía cạnh khác nhau từ ba chủ đề: Sinh học, Vật lý và Con người.

Chủ đề Sinh học tập trung vào tầm quan trọng của đa dạng sinh học và các hành động chúng ta có thể thực hiện để bảo tồn các chức năng cơ bản của hệ sinh thái. Ví dụ: giới thiệu lại các loài chính đã tuyệt chủng ở địa phương và bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp.

Không khí sạch và tài nguyên nước, là các yếu tố của chủ đề Vật lý, là yếu tố quan trọng để duy trì đa dạng sinh học và các hệ thống hỗ trợ sự sống cơ bản của chúng ta. Chúng ta sẽ khám phá các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí và nước cũng như các tác động tiêu cực của chúng.

Chủ đề Con người nghiên cứu cách thức phát triển con người có thể bền vững dưới những áp lực hiện nay ở quy mô địa phương, khu vực và toàn cầu. Ví dụ như tái sử dụng nước, công trình xanh và các công nghệ thân thiện với môi trường.

🌍Bạn sẽ học từ khóa học này:

 • Nguyên tắc cơ bản của bảo vệ môi trường
 • Thực hành bảo tồn đa dạng sinh học
 • Giải pháp cho những thách thức về ô nhiễm nước và không khí
 • Các cơ hội chính cho sự bền vững
 • Làm thế nào để phát triển bền vững

🌍Chương trình học:

 • Tuần 1: Giới thiệu chung và Đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học và chức năng hệ sinh thái, đa dạng sinh học và sự ổn định của hệ sinh thái, sự phong phú của các loài và các yếu tố quyết định nó, các dịch vụ hệ sinh thái

 • Tuần 2: Sinh học Bảo tồn và Giới thiệu

Các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học, sự tuyệt chủng, chiến lược bảo tồn, di truyền bảo tồn, tái sản xuất động vật

 • Tuần 3: Không gian mở và Nông học

Đóng góp của các không gian mở cho đa dạng sinh học, canh tác thân thiện với động vật hoang dã và chia sẻ đất đai, các quy trình định hướng quy mô, di chuyển và tồn tại

 • Tuần 4: Chất lượng không khí và ô nhiễm

Động lực học của các hạt, ô nhiễm không khí và các vấn đề liên quan đến sức khỏe, đông tụ và hệ thống lọc, aerosol trong khí quyển

 • Tuần 5: Chất lượng nước và Tái sử dụng

Tính chất vật lý và chu trình thủy văn, chất lượng nước và các thành phần chính của nó, sử dụng nước và nước xám

 • Tuần 6: Công trình xanh

Mức độ liên quan đến bảo vệ môi trường, vật liệu xây dựng và tác động môi trường của chúng, xây dựng xanh và tiết kiệm năng lượng, các tòa nhà như một phần của thành phố

 • Tuần 7: Tính bền vững của đô thị

Các vấn đề môi trường ở cấp thành phố, thành phố như một hệ sinh thái, tiềm năng bền vững, chuyển hóa đô thị, dấu chân đô thị

 • Tuần 8: Bền vững toàn cầu

Từ thế giới trống rỗng đến đầy đủ, hạnh phúc của con người, tương tác với môi trường xã hội, hành vi của cá nhân và xã hội, chính sách và kế hoạch

🌍Giảng viên:

 • Shirli Bar-David Senior Lecturer, PhD of Ben-Gurion University of the Negev
 • David Katoshevski Professor, PhD of Ben-Gurion University of the Negev
 • Amit Gross Professor, PhD of IsraelX
 • Isaac A. Meir Associate Professor, PhD of Ben-Gurion University of the Negev

🌍Thông tin khóa học:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Từ: IsraelX
 • Trình độ: Sơ cấp
 • Có chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học (49$)
 • Môn học: Môi trường học

🌍Link khóa học: https://www.edx.org/course/environmental-protection-and-sustainability

——————————————————————————————-

🌍About this course

Do you want to understand more about the environmental problems we currently face? Do you want to learn ways we can reduce the negative effects of these problems, and keep our environment more sustainable? If so, this course is for you.

In this multidisciplinary course, we will discuss major challenges facing environmental protection efforts. In doing so, we’ll bring together various aspects from three themes: Biological, Physical, and Human.

The Biological theme focuses on the importance of biodiversity and the actions we can take to conserve basic ecosystem functions. For example: reintroducing locally extinct key species and protecting agroecosystems.

Clean air and water resources, as elements of the Physical theme, are crucial to maintaining biodiversity and our basic life-support systems. We will explore methods for minimizing air and water pollution and their negative impacts.

The Human theme investigates how human development can be sustainable under the current pressures at local, regional, and global scales. Examples include water reuse, green building, and environmentally friendly technologies.

The course is designed and presented by six scientists, each of whom specializes in a different environmental aspect. The course uses video presentations, movies, exercises, assignments, and many additional sources to provide information and enrichment.

No previous knowledge on environmental issues is needed. Join us for a diverse and unique course and become a protector of the environment.

🌍What you’ll learn

 • Basic principles of environmental protection
 • Biodiversity conservation practices
 • Solutions for water and air pollution challenges
 • Major opportunities for sustainability
 • How human development can be sustainable

🌍Syllabus

 • Week 1: General Introduction and Biodiversity

Biodiversity and ecosystem functionality, biodiversity and ecosystem stability, species richness and its determinants, ecosystem services

 • Week 2: Conservation Biology and Reintroduction

Threats to biodiversity, extinctions, conservation strategies, conservation genetics, animal reintroduction

 • Week 3: Open Spaces and Agroecology

Contribution of open spaces to biodiversity, wildlife friendly farming and land sharing, scale-oriented processes, movement and survival

 • Week 4: Air Quality and Pollution

Dynamics of particles, air pollution and health-related problems, coagulation and filtration systems, atmospheric aerosols

 • Week 5: Water Quality and Reuse

Physical properties and hydrologic cycle, water quality and its major components, water use, and grey water

 • Week 6: Green Building

Relevance for environmental protection, building materials and their environmental impact, green building and energy saving, buildings as part of the city

 • Week 7: Urban Sustainability

Environmental problems at the city level, the city as an ecosystem, sustainability potential, urban metabolism, urban footprint

 • Week 8: Global Sustainability

From empty to full world, human well-being, socio-environmental interactions, behavior of individuals and societies, policy and planning

🌍Your teacher:

 • Shirli Bar-David Senior Lecturer, PhD of Ben-Gurion University of the Negev
 • David Katoshevski Professor, PhD of Ben-Gurion University of the Negev
 • Amit Gross Professor, PhD of IsraelX
 • Isaac A. Meir Associate Professor, PhD of Ben-Gurion University of the Negev

🌍Course information:

 • Language: English
 • Price: Free
 • Institution: IsraelX
 • Level: Introduction
 • Add a Verified Certificate for $49 USD
 • Subject: Environment Studies

🌍Link course: https://www.edx.org/course/environmental-protection-and-sustainability

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=13992

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


ivolunteer chauanh

chauanhivolunteer@gmail.com