Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Giới Tính Và Tình Dục: Sự Hòa Nhập Nơi Làm Việc

NO DEADLINE

[English Caption Below]

📚Nội dung khoá học :

Tình dục là gì?  Giới tính là gì?  Tình dục là gì?  LGBTQIA chúng ta có nghĩa là gì?  Những khái niệm này liên quan đến nơi làm việc như thế nào?  Cách hiểu của chúng ta về những thuật ngữ này đã thay đổi như thế nào theo thời gian và những thay đổi này đã tác động đến công việc và văn hóa như thế nào?  Để giúp bạn trả lời những câu hỏi quan trọng này, khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn lĩnh vực thú vị về giới tính, tình dục và các nghiên cứu về phụ nữ cũng như bản dạng LGBTQIA.  Chúng tôi sẽ sử dụng một loạt các khái niệm, công cụ và phương pháp liên ngành để hiểu và phân tích cách bản sắc hình thành trải nghiệm của chúng tôi trong văn hóa và tại nơi làm việc.  Bởi vì tất cả chúng ta đều sống với kỳ vọng về giới tính, khóa học này rất quan trọng đối với bất kỳ ngành nghề nào và để hiểu thế giới xung quanh chúng ta.  Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm chính sẽ giúp bạn giải thích và hiểu thế giới mà chúng ta chia sẻ.

📚Bạn sẽ học được :

 • Hiểu và phân tích cách bản sắc hình thành trải nghiệm của chúng ta trong văn hóa và tại nơi làm việc.
 • Các khái niệm chính sẽ giúp bạn giải thích và hiểu thế giới mà chúng tôi chia sẻ.

 📚Thông tin khoá học :

 • Nền tảng : Coursera
 • Hướng dẫn bởi: Julie Beaulieu và Susan Marine
 • Thời lượng : 16 giờ
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Hình thức : Online 100%

📚Thông tin chi tiết và đăng kí: https://bit.ly/3dOqlx6

——————————————————————

 📮Content:

What is sex? What is gender? What is sexuality? What do we mean by LGBTQIA? How are these concepts related to the workplace? How have our understandings of these terms changed over time, and how have these changes impacted work and culture? To help you answer these important questions, this course will introduce you to the exciting field of gender, sexuality, and women’s studies, and to LGBTQIA identities. We will use a range of interdisciplinary concepts, tools, and methods to understand and analyze how identity shapes our experiences in culture and in the workplace. Because we all live with gender expectations, this course is crucial for any profession, and for understanding the world around us. Also, you will learn key concepts that will help you to interpret and understand the world we share.

📮What you will learn : 

 • Understand and analyze how identity shapes our experiences in culture and in the workplace.
 • Key concepts that will help you to interpret and understand the world we share.

📮About this course:

 • Offered by Coursera
 • Instructor : Julie Beaulieu và Susan Marine
 • Time : 16 hours
 • Language: English
 • 100% online

📮For more information and sign up: https://bit.ly/3dOqlx6

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Bảo Anh Trần Vũ

baoanh.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...