Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Nhập Môn Kiến Trúc Từ Đại Học Harvard

NO DEADLINE 

English Bellow

🎪Giới thiệu chung:

Kiến trúc gắn kết các giá trị xã hội sâu sắc nhất của một nền văn hóa và thể hiện chúng ở dạng vật chất, thẩm mỹ. Khóa học này sẽ dạy bạn hiểu được rằng kiến ​​trúc vừa là biểu hiện văn hóa vừa là thành tựu kỹ thuật. Những phân tích sống động về các công trình kiến ​​trúc mẫu mực và các bài tập thực hành về vẽ và mô hình sẽ đưa bạn đến gần hơn với công việc của các kiến ​​trúc sư và nhà sử học.

Phần đầu tiên của khóa học giới thiệu ý tưởng để tưởng tượng ra một loại kiến ​​trúc. Bản vẽ phối cảnh và kiểu kiến ​​trúc sẽ được khám phá và bạn sẽ được giới thiệu một số thách thức trong việc viết lịch sử kiến ​​trúc. Sau đó, đề cập đến công nghệ như một thành phần của kiến ​​trúc. Bạn sẽ khám phá ra những cách mà công nghệ tiên tiến có thể kích hoạt và thúc đẩy những trải nghiệm thẩm mỹ mới hoặc phá vỡ những truyền thống lâu đời. Những tiến bộ công nghệ đã thay đổi những gì có thể xây dựng, và thậm chí những gì được coi là kiến ​​trúc. Cuối cùng, chúng ta sẽ đối mặt với mối quan hệ phức tạp của kiến ​​trúc với bối cảnh xã hội và lịch sử cũng như đối tượng, thành tựu và kỳ vọng xã hội.

Kiến trúc là một trong những lĩnh vực văn hóa phức tạp nhất được thảo luận và công nhận trên toàn cầu, vừa là một môn học vừa là một nghề chuyên môn. Quá trình tạo ra nó liên quan đến tất cả các vấn đề kỹ thuật, thẩm mỹ, chính trị và kinh tế trong một xã hội nhất định.

Khóa học này đủ điều kiện đáp ứng của các đơn vị giáo dục thường xuyên của Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ (AIA) (CEUs).

🎪Bạn sẽ học từ khóa học này:

 • Cách đọc, phân tích và hiểu các hình thức biểu diễn kiến trúc khác nhau
 • Bối cảnh xã hội và lịch sử đằng sau các công trình kiến trúc lớn
 • Các nguyên tắc cơ bản để tạo ra các bản vẽ và mô hình kiến trúc của riêng bạn
 • Nội dung thích hợp cho nghiên cứu học thuật hoặc sự nghiệp chuyên nghiệp như một kiến trúc sư

🎪Chương trình học:

Phần I: Hình thức và Lịch sử

 • Bài 1: Trí tưởng tượng kiến trúc: Giới thiệu
 • Bài 2: Kiến trúc đọc: Cột và tường
 • Bài 3: Hegel và Lịch sử kiến trúc
 • Bài 4: Aldo Rossi và Phân loại học

Phần II: Hiệu ứng Công nghệ

 • Bài 5: Cung điện Pha lê: Cơ sở hạ tầng và chi tiết
 • Bài 6: Phép biện chứng của thủy tinh và thép
 • Bài 7: Công nghệ thuần hóa: Máy móc để sống của Le Corbusier

Phần III: Trình bày và bối cảnh

 • Bài 8: Vẽ Utopia: Kiến trúc có tầm nhìn xa của thế kỷ 18
 • Bài 9: Trung tâm Pompidou ở Thành phố Paris
 • Bài 10: Trình bày

🎪Giảng viên:

🎪Thông tin khóa học:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Từ: Harvard University
 • Trình độ: Sơ cấp
 • Có chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học (199$)

🎪Link khóa học: https://www.edx.org/course/the-architectural-imagination

—————————————————————————————————-

🎪About this course

Architecture engages a culture’s deepest social values and expresses them in material, aesthetic form. This course will teach you how to understand architecture as both cultural expression and technical achievement. Vivid analyses of exemplary buildings, and hands-on exercises in drawing and modeling, will bring you closer to the work of architects and historians.

The first part of the course introduces the idea of the architectural imagination. Perspective drawing and architectural typology are explored and you will be introduced to some of the challenges in writing architectural history. Then we address technology as a component of architecture. You will discover ways that innovative technology can enable and promote new aesthetic experiences, or disrupt age-old traditions. Technological advances changed what could be built, and even what could even be thought of as architecture. Finally, we’ll confront architecture’s complex relationship to its social and historical contexts and its audiences, achievements, and aspirations. You will learn about architecture’s power of representation and see how it can produce collective meaning and memory.

Architecture is one of the most complexly negotiated and globally recognized cultural practices, both as an academic subject and a professional career. Its production involves all of the technical, aesthetic, political, and economic issues at play within a given society. Join us as we examine how architecture engages, mediates, and expresses a culture’s complex aspirations.

This course is eligible for American Institute of Architects (AIA) continuing education units (CEUs).

🎪What you’ll learn

 • How to read, analyze, and understand different forms of architectural representation
 • Social and historical contexts behind major works of architecture
 • Basic principles to produce your own architectural drawings and models
 • Pertinent content for academic study or a professional career as an architect

🎪Syllabus

Part I: Form and History

 • Module 1: The Architectural Imagination: An Introduction
 • Module 2: Reading Architecture: Column and Wall
 • Module 3: Hegel and Architectural History
 • Module 4: Aldo Rossi and Typology

Part II: The Technology Effect

 • Module 5: The Crystal Palace: Infrastructure and Detail
 • Module 6: The Dialectics of Glass and Steel
 • Module 7: Technology Tamed: Le Corbusier’s Machines for Living

Part III: Representation and Context

 • Module 8: Drawing Utopia: Visionary Architecture of the 18th Century
 • Module 9: The Pompidou Center in the City of Paris
 • Module 10: Presenting the Unrepresentable

🎪Your teacher:

🎪Course information:

 • Language: English
 • Price: Free
 • Institution: Harvard University
 • Level: Introduction
 • Add a Verified Certificate for $199 USD

🎪Link course: https://www.edx.org/course/the-architectural-imagination

 

ivolunteer chauanh

chauanhivolunteer@gmail.com

You may also like...