Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Nhập Môn Chương Trình Python Từ Đại Học Wesleyan

?NO DEADLINE

[English Caption Below]

?MÔ TẢ KHÓA HỌC:

Mục tiêu của khóa học nhằm giới thiệu cho học viên về chương trình Python phiên bản 3.x bằng cách hướng dẫn thực hành. Khóa học sẽ hướng dẫn cách cài đặt Python và sử dụng Spyder IDE (Integrated Development Environment – Môi trường phát triển tích hợp) để viết và gỡ lỗi các chương trình. Vào cuối mỗi phần của khóa học sẽ có một bài tập yêu cầu viết các chương trình đơn giản và gửi chúng để chấm điểm nhằm củng cố kiến thức cho người học. Khóa học dành cho những cá nhân có hiểu biết sơ lược hoặc không có nền tảng về lập trình.

?NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Tuần 1: Bắt đầu lập trình với Python.
 • Tuần 2: Làm việc với danh sách và nhập liệu thư viện. Thư viện ngẫu nhiên.
 • Tuần 3: Bộ dữ liệu, từ điển dữ liệu, văn bản và các tệp CSV (File Comma Separated Values – Giá trị Phân tách bằng Dấu phẩy).
 • Tuần 4: Giá trị chức năng, sắp xếp, định dạng, thống kê và chương trình cơ sở dữ liệu theo menu.

?BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC?

 • Có hiểu biết cơ bản về viết chương trình Python bằng cách sử dụng môi trường phát triển thuận tiện Spyder .
 • Làm việc hiệu quả với các danh sách, kiểu dữ liệu, thư viện, thư viện ngẫu nhiên.
 • Hiểu về bộ dữ liệu và từ điển dữ liệu. Có cái nhìn bao quát về đọc và viết các tệp văn bản.
 • Nắm được cách các hàm có thể trả về giá trị. Khóa học cũng sẽ chỉ cách xây dựng các loại danh sách khác nhau và cách sắp xếp các danh sách này. Nhận được kiến thức về số liệu thống kê mô tả cơ bản và cách sử dụng định dạng trong câu lệnh in.

?ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC:

Sinh viên đang học về khoa học dữ liệu/ khoa học máy tính, hoặc bất cứ ai hứng thú tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Python.

?THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Hình thức khóa học: 100% online.
 • Học phí: Miễn phí (nhưng không có giấy chứng nhận) hoặc $79 (được cấp chứng nhận và có thể chia sẻ đến các nền tảng khác).
 • Nền tảng: Coursera.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Phụ đề nhiều ngôn ngữ bao gồm: tiếng Việt, tiếng Ả Rập, tiếng Bồ Đào Nha (Châu Âu), tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
 • Giáo viên: Bill Boyd.
 • Thời lượng hoàn thành: 4 tuần (khoảng 18 giờ).
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Hoàng Oanh chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm)

?THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÝ: https://bit.ly/2XcW1Yc.

________________________

?COURSE INTRODUCTION:

The goal of the course is to introduce students to Python Version 3.x programming using hands on instruction. It will show how to install Python and use the Spyder IDE (Integrated Development Environment) for writing and debugging programs. At the end of each module there will be an exercise where the student is required to write simple programs and submit them for grading. It is intended for students with little or no programming background, although students with such a background should be able to move forward at their preferred pace.

?WHAT TOPICS WILL YOU COVER?

 • Week 1: Beginning to Program in Python.
 • Week 2: Working with Lists and Importing Libraries. The Random library.
 • Week 3: Tuples, Data Dictionaries, Text and CSV Files.
 • Week 4: Functional Values, Sorting, Formatting, Statistics, and a Menu Driven Database Program.

?WHAT WILL YOU ACHIEVE?

 • You will be introduced writing functions in Python using the convenient Spyder development environment.
 • Lists, datatypes, libraries, the random library.
 • Data type, the list, the tuple and the data dictionary. Fundamental knowledge about reading and writing Comma Separated Value (CSV) files.
 • Identify how functions can return values. Then learners will be shown how to build lists of various types and how to sort these lists. This course also show how to use formatting in print statements.

?WHO IS THIS COURSE FOR?

This course is designed for Data Science students/ or Computer Science students, and anyone interested in Python Programming.

?COURSE INFORMATION:

 • Format: 100% online.
 • Tuition fee: Free (no certificate) or $79 (shareable certificate).
 • Platform: Coursera.
 • Language: English
 • Subtitles: Vietnamese, Arabic, French, Portuguese (European), Italian, German, Russian, English, Spanish.
 • Educator: Bill Boyd.
 • Duration: 4 weeks (approx. 18 hours to complete).
 • Fee: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest).

?FOR MORE INFORMATION AND REGISTER: https://bit.ly/2XcW1Yc.

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=37984

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam