Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Ngữ Pháp Tiếng Trung Trung Cấp Từ Đại Học Bắc Kinh

[Online] Khóa Học Miễn Phí Ngữ Pháp Tiếng Trung Trung Cấp Từ Đại Học Bắc Kinh

English caption below

📌No deadline

📌Giới thiệu về khóa học:

Khóa học này dành cho những người muốn cải thiện trình độ tiếng Trung của mình và sử dụng tiếng Trung Quốc như một ngôn ngữ thứ hai chính xác và thông thạo hơn.

Trong lớp học này, bạn sẽ thấy ngữ pháp tiếng Trung rất thú vị. Bạn có thể tự mình khám phá các quy tắc ngữ pháp tiếng Trung với sự trợ giúp của giáo viên. Điều tuyệt vời nhất là bạn có khá nhiều cơ hội để thể hiện bản thân bằng tiếng Trung.

📌Thông tin khóa học: 

-Tổ chức :  Đại học Bắc Kinh

-Thời gian: 4-6 giờ/ tuần, kéo dài trong 12 tuần.

-Ngôn ngữ: Tiếng Trung

-Chi phí: Free

-Hình thức: 100%online

📌Nội dung khóa học:

-Cải thiện trình độ tiếng Trung , độ chính xác và lưu loát trong việc sử dụng tiếng Trung như ngôn ngữ thứ 2

-Cải thiện kỹ năng đọc, nói và dịch 

-Các nguyên tắc cơ bản về ngữ pháp tiếng Trung như cú pháp, ngữ nghĩa, và ngữ dụng. 

📌No deadline

📍Thông tin chi tiết xem tại: https://www.edx.org/course/intermediate-chinese-grammar

 

———————————————————————————-

People who want to improve their Chinese proficiency and be more accurate and fluent in using Chinese as a second language. 

In this class, you will find Chinese grammar is very interesting. You can explore the Chinese grammar rules by yourself with the teacher’s help. The coolest thing is that you have quite a lot of opportunities to express yourself in Chinese.

Overview:

-Duration: 4-6 hours/ week, within 12weeks

-Language:  Chinese

-Tuition: Free

 

What you’ll learn:

-Improve Chinese proficiency, accuracy and fluency in using Chinese as a second language

-Fundamentals of Chinese grammar such as syntax, semantics and pragmatics

-Improve reading, speaking, writing and translating skills

For your information and register at:https://www.edx.org/course/intermediate-chinese-grammar

 

You may also like...