Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Kỹ Năng Viết Tiếng Anh Học Thuật

⏰ No Deadline

[English Caption Below]

? Kỹ năng viết tiếng Anh học thuật (Academic Writing) không chỉ quan trọng trong giai đoạn học đại học mà còn ảnh hưởng rất lớn tới quá trình làm việc hoặc học lên các bậc cao hơn của các bạn sau này. Khóa học này được thiết kế để giúp bạn học những kiến ​​thức cơ bản về viết theo phong cách học thuật đồng thời phát triển các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Bạn sẽ thông thạo một số điểm cốt lõi của ngữ pháp “học thuật”, tìm hiểu về các giai đoạn trong viết luận và tạo ra một bài luận của riêng bạn. Khi hoàn thành khóa học, bạn có thể viết một bài luận học thuật xuất sắc.

? Thông tin khóa học:

? Tài trợ: University of Reading

? Nền tảng: FutureLearn

? Thời lượng: 5 tuần, 3 giờ/tuần

? Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)

? Giảng viên: Brian Turner, Steve Thomas, Jonathan Smith, Anne Vicary, Sebastian Watkins

? Giá: Hoàn toàn miễn phí

? Nội dung khóa học:

? Cách sử dụng tiếng Anh tại bậc đại học hoặc cao đẳng và phát triển kỹ năng viết, từ vựng và ngữ pháp của bạn

? Các tính năng chính của viết học thuật

? Phát triển ý tưởng bài luận

? Tổ chức các ý tưởng của bạn một cách hiệu quả

? Cấu trúc và tổ chức bài luận

? Sử dụng ngôn ngữ học thuật

? Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study

——————–

A Beginner’s Guide to Writing in English for University Study

? Academic Writing is not only important in the university period, but also greatly affect your working or studying to higher levels in the future. This course has been developed to help you learn the basics of academic writing and develop your English language skills. You’ll develop some proficiency in key areas of “academic” grammar, learn about the stages in essay writing, and produce an essay of your own. By the end of the course you’re able to write a good, basic academic essay.

? Information about the course:

? Provided by: University of Reading

? Platform: FutureLearn

? Length: 5 weeks, 3 hours/week

? Language: English (with subtitle)

? Instructors: Brian Turner, Steve Thomas, Jonathan Smith, Anne Vicary, Sebastian Watkins

? Price: Free

? What you’ll learn:

? How to use English for study at university or college and develop your writing skills, vocabulary and grammar.

? Key features of academic writing

? Developing essay ideas

? Organising your ideas effectively

? Essay structure and organisation

? Using academic language

? Further information and register at: https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=10268

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam