Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Kỹ Năng Kiểm Soát Căng Thẳng

🎯NO DEADLINE

[English caption below]

💢Mô tả khóa học:

💫Khóa học miễn phí về Kiểm soát căng thẳng này sẽ hướng dẫn bạn những kỹ năng để giải tỏa căng thẳng. Bạn sẽ được tìm hiểu các kỹ thuật về thư giãn và nhận thức như kỹ năng thích nghi, tập trung vào vấn đề và tập trung vào cảm xúc. Bạn sẽ được học về mối liên hệ giữa việc tập luyện thể dục, thể thao với trạng thái căng thẳng cũng như tìm hiểu những bài tập hiệu quả, hữu ích trong dài hạn. Bạn cũng sẽ học cách xác định các nguyên nhân dẫn đến căng thẳng trong cuộc sống bằng cách vận dụng chiến lược DIY.

✨Nội dung khóa học:

Kỹ năng thư giãn và tư duy nhận thức:

 • Kỹ thuật thư giãn và tư duy nhận thức – Kết quả
 • Phát triển kỹ năng giải quyết nhận thức
 • Huấn luyện tự sinh, tưởng tượng và thư giãn tiến bộ
 • Các kỹ thuật thư giãn khác
 • Tóm tắt kỹ thuật

Các chiến lược tập luyện và thực hành DIY:

 • Các chiến lược tập luyện và thực hành DIY – Kết quả
 • Tập luyện thể dục, thể thao và sức khỏe
 • Các chiến lược thực hành DIY trong quản lý căng thẳng
 • Tóm tắt kỹ thuật

Đánh giá khóa học:

 • Quản lý căng thẳng – Kỹ thuật đối mặt với căng thẳng – đánh giá cuối cùng

🌡Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

 • Biết các cách thức đối mặt với căng thẳng khác nhau
 • Nắm cách phát triển các chiến lược tích cực
 • Giải thích áp dụng các chiến lược khác nhau cho những cá nhân khác nhau
 • Phân biệt giữa các chiến lược đối phó thích ứng và không thích ứng
 • Phân biệt giữa chiến lược tập trung vào vấn đề và tập trung vào cảm xúc
 • Lý giải được tại sao có thể sử dụng hình ảnh trong các kỹ thuật thư giãn
 • Nắm được kỹ năng huấn luyện tự sinh
 • Hiểu được vai trò của tập luyện trong việc giải tỏa căng thẳng
 • Mô tả mối quan hệ giữa não bộ và việc tập thể dục
 • Nắm được những tác dụng lâu dài của tập thể dục
 • Phân biệt các bài tập hiếu khí và kỵ khí

🤷‍♂️Thông tin khóa học:

 • 100% Học trực tuyến
 • Miễn phí hoàn toàn
 • Thời lượng: 1,5-3 tiếng
 • Nhận giấy chứng nhận khi hoàn thành khóa học
 • Nhà cung cấp: NPTEL (Chương trình phổ cập đại học trực tuyến của chính phủ Ấn Độ)
 • Nền tảng: Alison

🔗Tham gia khóa học ngay: https://alison.com/course/stress-management-techniques-for-coping-with-stress-revised

——————————————————————————————-

💢Description:

💫This free online Stress Management course will teach you the techniques for coping with stress. You will look into relaxation and cognitive techniques such as maladaptive, problem-focused, and emotion-focused. You will also study the link between exercise and stress as well as the different useful exercises and their long-term effects. You will also learn to identify stressors in your life using a DIY strategy program.

✨Course content:

Relaxation and Cognitive Techniques

 • Relaxation and Cognitive Techniques – Learning Outcomes
 • Developing Cognitive Coping Skills
 • Autogenic Training, Imagery, and Progressive Relaxation
 • Other Relaxation Techniques
 • Relaxation and Cognitive Techniques – Lesson Summary

Exercise and DIY Strategies

 • Exercise and DIY Strategies – Learning Outcomes
 • Exercise and Health
 • DIY Strategies In Stress Management
 • Exercise and DIY Strategies – Lesson Summary

Course assessment

Stress Management – Techniques for Coping with Stress – Final Assessment

🌡Having completed this course, you will be able to:

 • List the different types of coping
 • Describe how to develop positive coping strategies
 • Explain how coping strategies differ from one individual to the next Differentiate between adaptive and maladaptive coping strategies
 • Distinguish between problem-focused and emotion-focused coping strategies
 • Describe why images are used in relaxation techniques
 • Define autogenic training
 • Explain the role of exercise in stress release
 • Describe the relationship between the brain and exercise
 • List the long-term effects of exercise
 • Distinguish between aerobic and anaerobic exercises

🤷‍♂️Details: 

 • 100% Online
 • Totally free
 • Duration: 1,5-3 hours
 • Get certification on your completion
 • Publisher: NPTEL
 • Offered by: Alison

🔗Start course now: https://alison.com/course/stress-management-techniques-for-coping-with-stress-revised


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Linh Hoàng

dieulinhhoang.ivolunteer@gmail.com